Frågor om hjälpämnen

För att underlätta tillverkning och användning av innehåller våra läkemedel hjälpämnen. Här har vi samlat de vanligaste frågorna med sina svar gällande hjälpämnen.

Vad är ett hjälpämne?

Läkemedel innehåller dels det verksamma ämnet, dels så kallade hjälpämnen. Hjälpämnen har inte någon egen effekt utan finns i läkemedlet av praktiska skäl. De behövs för att tillverka ett läkemedel av det verksamma ämnet och för att underlätta användningen av läkemedlet.

Kan det finnas gluten i läkemedel?

Några få läkemedel innehåller vetestärkelse som hjälpämne. För att vetestärkelse ska få användas vid tillverkning av läkemedel får proteinhalten vara högst 0,3 %. Läkemedel innehåller dessutom bara små mängder stärkelse jämfört med livsmedel. Därför kan även personer med glutenintolerans i allmänhet äta dessa läkemedel utan besvär.

Om ett läkemedel innehåller vetestärkelse ska det framgå av den patientinformation som följer med läkemedlet.

Innehåller pregelatiniserad stärkelse gluten?

I hjälpämnet ”pregelatiniserad stärkelse” får endast stärkelse från majs, ris eller potatis användas vid tillverkningen, men inte stärkelse från vete. Därför är det helt fritt från gluten.

Varför finns det färgämnen i läkemedel?

Det är främst läkemedel som ska intas genom munnen som är färgade för att de inte ska ge ett flammigt eller oaptitligt intryck. I vissa fall är syftet också att minska risken för förväxlingar mellan olika styrkor av ett läkemedel. Det vanligaste färgämnet är titandioxid (E171), vilket används i tabletter och kapslar för att göra dem vita.

I tabletter som inte är vita ingår ofta järnoxid (E172) som kan ge olika gula, röda, svarta och bruna nyanser. En mycket liten del av de färgade läkemedlen innehåller azofärgämnen som är kända för att kunna ge upphov till allergiska reaktioner. Ett exempel är para-orange (E110).

Om ett läkemedel innehåller färgämne ska det framgå det av den patientinformation som följer med läkemedlet.

Varför finns det laktos i läkemedel?

Laktos (mjölksocker) finns naturligt i mjölk och många mjölkprodukter.  Laktos har tekniska egenskaper som gör att det passar bra för frystorkning och tillverkning av tabletter. Det finns dessutom gott stöd för att laktos inte har några skadliga effekter. Detta har gjort laktos till ett av de mest använda hjälpämnena i läkemedel.

Vissa människor är laktosintoleranta och upplever obehag i magen efter intag av laktos. Det kan bero på en brist på ett enzym som bryter ner laktos i tarmen. Små mängder laktos ger normalt sett inga problem. Studier har visat att det vanligen krävs att en laktosintolerant intar åtskilliga gram laktos för att få symptom. De mängder man kan få i sig genom läkemedel ligger långt under detta och därför behöver en person med laktosintolerans inte avstå från medicinering av det skälet.

Från vilket djurslag kommer gelatinet som används i vissa läkemedel?

Gelatin kan komma från nötdjur, gris, fisk eller fågel. I läkemedel är det vanligast att gelatinet kommer från nötdjur. För att veta vilket ursprung gelatinet har kan man kontakta tillverkaren av läkemedlet.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies