Lista över hjälpämnen

Nedan listas ett urval av hjälpämnen som kan ingå i olika läkemedelsformer, som tabletter, kapslar, nässprayer, injektionsvätskor, salvor, krämer och suppositorier (stolpiller).

Många av förklaringarna känns igen från innehållsdeklarationer i livsmedel, som färgämnen och konserveringsmedel. Andra är mer specifika för läkemedel, till exempel:

  • bindemedel - möjliggör sammanpressning av tabletten
  • drageringsmedel - används för att ge ytskiktet på tabletter och kapslar önskvärda egenskaper
  • antioxidanter - motverkar nedbrytning av läkemedlet

 

Den här listan tar upp några exempel på hur man använder dessa hjälpämnen. De kan också ha andra användningsområden.

 

Ämne

E-nr

Exempel på funktion i läkemedlet

Albumin

 

Stabiliseringsmedel i vissa injektionspreparat, bland annat vacciner

Alginsyra

E400

Stabiliseringsmedel, bindemedel, påskyndar tablettsönderfall, viskositetshöjande medel

Askorbinsyra

E300

Antioxidant

Aspartam

E951

Sötningsmedel

Butylhydroxitoluen

E321

Antioxidant

Butylparahydroxibensoat

 

Konserveringsmedel

Butylparaben

 

Se butylparahydroxibensoat

Cellulosaacetataftalat

 

Drageringsmedel

Cetostearylalkohol

 

Mjukgörande medel, emulgeringsmedel, viskositetshöjande medel

Citronsyra

E330

Antioxidant

Dinatriumfosfat

E339

Reglerar pH-värde

Erytrosin

E127

Färgämne

Etanol

 

Lösningsmedel

Etylcellulosa

 

Drageringsmedel

Gelatin

 

Kapselskal

Glukos

 

Se glukosmonohydrat

Glukosmonohydrat

 

Drageringsmedel, sötningsmedel, bindemedel

Glycerol

E422

Mjukgörare, lösningsmedel, sötningsmedel

Hydroxipropylcellulosa

E463

Drageringsmedel, emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel, bindemedel, förtjockningsmedel, viskositetshöjande medel

Hypromellos

E464

Drageringsmedel, stabiliseringsmedel, bindemedel, viskositetshöjande medel, används i läkemedel med kontrollerad frisättning, exempelvis depottabletter

Hydroxipropylmetyl-cellulosa

 

Se hypromellos

Indigokarmin

E132

Färgämne

Järnoxid

E172

Färgämne

Kalciumvätefosfatdihydrat

 

Fyllnadsmedel

Karbomer

 

Emulgeringsmedel, bindemedel, viskositetshöjande medel, används i läkemedel med kontrollerad frisättning, exempelvis depottabletter

Karboxipolymetylen

 

Se karbomer

Karnaubavax

E903

Poleringsmedel för tabletter och kapslar

Karrageenan

E407

Geleringsmedel, används i läkemedel med kontrollerad frisättning, exempelvis depottabletter

Kinolingult

E104

Färgämne

Kiseldioxid

E551

Adsorberande medel, klumpförebyggande medel, påskyndar tablettsönderfall

Klorkresol

 

Konserveringsmedel

Kopolyvidon

 

Se kopovidon

Kopovidon

 

Bindemedel, filmbildare

Kresol

 

Konserveringsmedel

Kroskarmellosnatrium

 

Påskyndar tablettsönderfall

Krospovidon

 

Påskyndar tablettsönderfall

Laktos

 

Se laktosmonohydrat

Laktosmonohydrat

 

Fyllnadsmedel

Lanolin

 

Se ullfett

Magnesiumoxid

E530

Fyllnadsmedel

Magnesiumstearat

 

Smörjmedel

Majsstärkelse

 

Se stärkelse

Makrogol

 

Salvbas, lösningsmedel, bas i stolpiller, smörjmedel

Metakresol

 

Se kresol

Metylparahydroxibensoat

E218

Konserveringsmedel

Metylparaben

 

Se metylparahydroxibensoat

Mikrokristallin cellulosa

 

Fyllnadsmedel, påskyndar tablettsönderfall, adsorberande medel

Natriumbensoat

E211

Konserveringsmedel

Natriumbikarbonat

 

Se natriumvätekarbonat

Natriumvätekarbonat (bakpulver)

E500

Alkaliserande medel (höjer pH-värde)

Natriumcitrat

E331

Reglerar pH-värde

Natriumdokusat

 

Ytaktivt ämne, vätmedel

Natriumfosfat

 

Reglerar pH-värde

Natriumglykolatstärkelse

 

Se natriumstärkelseglykolat

Natriumklorid (koksalt)

 

Fyllnadsmedel, används i injektionsmedel för att ge lösningar kroppsvänlig salthalt

Natriumlaurilsulfat

 

Ytaktivt ämne, emulgeringsmedel, smörjmedel, vätmedel

Natriummetabisulfit

 

Konserveringsmedel, antioxidant

Natriumstearylfumarat

 

Smörjmedel

Natriumstärkelseglykolat

 

Påskyndar tablettsönderfall

Paraffin

 

Salvbas

Polyetylenglykol

 

Se makrogol

Polyetylenoxid

 

Bindemedel, förtjockningsmedel, används i läkemedel med kontrollerad frisättning, exempelvis depottabletter

Polysorbat-80

E433

Emulgeringsmedel, ytaktivt ämne, vätmedel

Polyvidon

 

Se povidon

Potatisstärkelse

 

Se stärkelse

Povidon

E1201

Påskyndar tablettsönderfall, bindemedel

Propylparaben

 

Se propylparahydroxibensoat

Propylparahydroxibensoat

 E216

Konserveringsmedel

Ricinolja

 

Smörjmedel,  används i läkemedel med kontrollerad frisättning, exempelvis depottabletter

Sackarin

E954

Sötningsmedel

Sesamolja

 

Lösningsmedel, bas för fettlösliga läkemedelssubstanser

Shellack

E904

Drageringsmedel

Sorbitol

E420

Sötningsmedel, fyllnadsmedel, mjukgörande medel

Stearinsyra

 

Emulgeringsmedel, smörjmedel

Stärkelse

 

Fyllnadsmedel, påskyndar tablettsönderfall, bindemedel

Talk

E553b

Klumpförebyggande medel, fyllnadsmedel, smörjmedel

Titandioxid

E171

Färgämne

Triacetin

 

Drageringsmedel, mjukgörare, lösningsmedel

Trietanolamin

 

Emulgeringsmedel, alkaliseringsmedel (höjer pH-värde)

Vatten

 

Lösningsmedel

Ullfett

 

Emulgeringsmedel, salvbas

Vitt vaselin

 

Mjukgörande medel, salvbas

 

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies