Läkemedel och solljus

Vissa läkemedel kan orsaka hudirritation när huden utsätts för solljus. Irritationen kan antingen visa sig som förstärkt solbränna eller som en allergisk hudreaktion. Kläder skyddar bättre än solskyddsmedel mot sådana reaktioner. Om ett läkemedel kan orsaka problem vid solning så ska information om detta finnas i bipacksedeln.

Vissa läkemedel kan orsaka hudreaktioner i kombination med solljus. Om man tar sådana läkemedel kan man få kraftig solbränna eller allergiska hudreaktioner av en kort vistelse ute i solen, även om man normalt sett tål solen bra.

Solens ultravioletta strålar består av UVA- och UVB-strålar när de når jorden. UVB-strålningen är den som främst ger upphov till solbränna. UVA-strålarna gör pigmentet i huden mörkt och får bland annat huden att åldras i förtid. Eftersom vi har olika pigmentering i huden är vissa individer mer känsliga för sol än andra. Det är främst känsligheten för UVA-strålning som ökar vid läkemedelsframkallade solreaktioner.

Skydda huden mot UVA-strålning

Till skillnad från UVB så är UVA-strålningen relativt hög under förmiddag och eftermiddag vilket gör att de normala rekommendationerna att vara försiktig med solning kl. 11-15, kanske inte räcker. Det är heller inte lämpligt att sola i solarier eftersom solarieljus innehåller UVA-strålar.

Solskyddsmedel skyddar bra mot UVB men kan ha varierande skydd mot UVA. Det innebär att det inte är säkert att solskyddsmedel ger tillräckligt skydd. Kläder är därför det bästa skyddet för att undvika läkemedelsorsakade reaktioner i huden.

 Läs mer om solskyddsmedel

Exempel på läkemedel där man bör undvika solning

Plåster, spray eller gel med ibuprofen eller diklofenak

Läkemedel i form av plåster, spray eller gel som innehåller ibuprofen eller diklofenak kan ge ökad solbränna när den behandlade hudytan utsätts för solljus. Dessa är antiinflammatoriska läkemedel som används för lokalbehandling på huden och går att köpa receptfritt. En receptbelagd variant är gel med ketoprofen, som även den kan ge ökad solbränna med det finns också rapporter om allergiska hudreaktioner i samband med solning. Använder man antiinflammatorisk gel, spray eller plåster bör den behandlade hudytan inte utsättas för solljus under behandlingen samt två veckor efter avslutad behandling.

Antibiotika

Vissa typer av antibiotika, som används för att behandla infektioner, kan också orsaka hudproblem vid solning. Det gäller till exempel läkemedel med de verksamma ämnena doxycyklin och ciprofloxacin.

Johannesört

Johannesört ingår i växtbaserade läkemedel som kan användas vid lätt nedstämdhet eller lindrig oro. De kan ge förstärkt solbränna om huden utsätts för sol under behandlingen.

För information om ditt läkemedel kan orsaka solreaktioner - se läkemedlets bipacksedel.

Du kan även vända dig till Läkemedelsupplysningen, 0771-46 70 10.

 Läs mer om Läkemedelsupplysningen

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies