Läkemedel till barn

Att ge läkemedel till barn kräver extra omsorg och uppmärksamhet. Det är mycket viktigt att barn får en välanpassad läkemedelsbehandling - rätt läkemedel i rätt dos.

Det går inte att ge barn en minskad vuxendos av ett läkemedel, justerad enbart med avseende på kroppsvikten. Andra faktorer, såsom hur barnets lever och njurar fungerar och fördelningen mellan fett och vatten i kroppen, varierar med barnets ålder och måste tas med i beräkningen för att läkemedelsdosen ska bli korrekt.

Vissa receptfria läkemedel är avsedda att enbart ges till barn och en del läkemedel kan användas av både barn och vuxna. Du ska aldrig ge barn medicin som är avsedd för vuxna annat än på direkt ordination från läkare. På receptfria läkemedel som kan användas till barn står barndoseringen angiven på förpackningen och i bipacksedeln. Fråga alltid på apoteket om du känner dig osäker.

Det är mycket viktigt att du följer doseringsanvisningarna som anges på etiketten och aldrig överskrider den dos som rekommenderas till barn. Särskilda doseringshjälpmedel finns att få på apoteket.

Lura inte barn att läkemedlet är godis eller att flytande läkemedel är läskedryck. Det ökar risken för förgiftningsolyckor.

Vaccinationer för barn

På Folkhälsomyndighetens webbplats finner du information om vaccinationer för barn.

 
 

Externa länkar

 Läs mer om barns hälsa och till exempel vaccination hos Folkhälsomyndigheten.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies