Bipacksedeln - information om ditt läkemedel

Bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen är ett informationsblad som riktar sig till användaren av läkemedlet. Där hittar du viktig information om vad du ska tänka på när du använder ditt läkemedel. Information om alla godkända läkemedel i Sverige finns också på Läkemedelsverkets webbplats och FASS.se.

Informationen i bipacksedeln

Innan du börjar använda ett läkemedel är det viktigt att du läser igenom bipacksedeln. I bipacksedeln får du bland annat information om:

  • hur läkemedlet ska användas 
  • när läkemedlet inte ska användas 
  • vilka biverkningar läkemedlet kan ge 
  • vilka andra läkemedel som kan påverka läkemedlet 
  • om läkemedlet kan påverka din körförmåga eller användning av maskiner
  • om läkemedlet kan användas vid graviditet och amning

 

Informationen i bipacksedeln uppdateras kontinuerligt. Därför är det bra att läsa igenom den även om du har använt samma läkemedel tidigare. Det förekommer att en läkare kan ha ordinerat ett läkemedel för ett annat användningsområde eller med annan dosering än vad som står angivet i bipacksedeln. Läkarens anvisningar ska då följas.

Skillnaden mellan bipacksedel, produktresumé och FASS-text

Informationen i bipacksedeln riktar sig till användaren och är baserad på läkemedlets produktresumé. Produktresumén är företagets information om läkemedlet riktat till förskrivare och personal inom sjukvård och apotek. Precis som bipacksedeln så uppdateras även produktresumén kontinuerligt. Du kan hitta dessa i söktjänsten Läkemedelsfakta.

Både bipacksedel och produktresumé  är godkända av Läkemedelsverket (eller den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA) i samband med att läkemedlet godkänns för marknadsföring. Läkemedlets FASS-text baseras på produktresumén, men är läkemedelsföretagets egen text som ges ut i FASS som är Läkemedelsindustriföreningens sammanställning av läkemedel. FASS-texterna granskas inte av Läkemedelsverket.

 

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies