Narkotiska läkemedel

Narkotiska läkemedel är mycket viktiga inom vården och risken för att en patient ska utveckla ett beroende vid behandling av en sjukdom är liten. Här hittar du information om varför vissa ämnen är narkotika, hur du får reda på vilka läkemedel som är narkotika och vilken betydelse förteckningen har.

Risken att bli beroende är liten vid rätt användning

Narkotiska läkemedel är läkemedel som innehåller ett eller flera narkotikaklassade ämnen. Ett narkotiskt ämne kan orsaka beroende eller vara euforiserande, det vill säga stimulerar det centrala nervsystemet. En del ämnen har klassats internationellt av Förenta Nationerna (FN) och andra av den svenska regeringen.

Narkotiska läkemedel kan till exempel användas för behandling av sömnstörning, oro eller kraftig smärta. Risken för att du ska bli beroende om du får narkotiska läkemedel utskrivet för behandling av en sjukdom är liten, så länge du använder läkemedlet på ett normalt sätt och i rekommenderade doser. Narkotiska läkemedel är mycket viktiga inom medicinen och därför finns det internationella regelverk som ska säkerställa tillgången på dessa läkemedel för medicinska ändamål samtidigt som risken för olaglig användning ska förhindras.

Narkotiska läkemedel går att finna i Läkemedelsfakta

Med hjälp av sökfunktionen Läkemedelsfakta, kan du själv ta reda på om ditt läkemedel är narkotika eller inte genom att söka på läkemedlets namn eller den aktiva substansen. Du kan också ta fram en lista på alla narkotiska läkemedel genom att använda dig av utökad sökning i Läkemedelsfakta. Läkemedelsfakta återfinns överst på denna sida. 

Förteckningen styr införselmängd vid resa till Sverige

Narkotiska ämnen delas in i fem grupper, så kallade förteckningar. Ämnen i förteckning I har i regel ingen medicinsk användning, medan förteckning II-V innehåller ämnen som finns i läkemedel. Vilken förteckning ett narkotiskt läkemedel tillhör har framför allt betydelse för hur mycket du får ha med dig vid inresa till Sverige. Förteckningen har även viss betydelse när din läkare förskriver ett recept till dig.

Narkotika får inte skickas till Sverige med post

Narkotiska läkemedel får inte tas in i Sverige via post. Läkemedelsverket kan inte ge dispens från detta förbud.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies