Användning av cannabis i läkemedel

Läkemedelsverket får många frågor om cannabis i läkemedel, medicinsk cannabis och medicinsk marijuana. På den här sidan hittar du information om användning av cannabis i läkemedel och läkemedel innehållande cannabis som du fått utskrivet på recept utomlands.

Cannabis och extrakt av cannabis omfattas av bestämmelserna i lagstiftningen om kontroll av narkotika. Där finns bland annat bestämmelser om vem som har rätt att inneha cannabis och cannabisextrakt för medicinskt ändamål.  

Godkända läkemedel som innehåller cannabisextrakt

I Sverige finns ett godkänt läkemedel som innehåller cannabisextrakt. Läkemedlet är en munspray som läkare kan förskriva till patienter för att lindra symtom relaterade till muskelstelhet vid multipel skleros (MS).

I särskilda fall kan ett apotek få tillstånd att lämna ut ett läkemedel som inte är godkänt i Sverige. För att detta ska vara möjligt krävs ett godkänt tillstånd, en så kallad licens. För att läsa mer om läkemedel på licens följ länk under relaterad information.

Patienter som fått läkemedel innehållande cannabis på recept får inneha dem för eget bruk enligt bestämmelserna i narkotikalagstiftningen.

Resa till Sverige med läkemedel som innehåller cannabis

Ibland tvingas man uppsöka läkare när man är ute och reser. Om du vid ett sådant tillfälle får ett läkemedel innehållande extrakt av cannabis eller syntetiskt cannabis utskrivet, kan du ta med dig läkemedlet hem under vissa förutsättningar.

Läkemedel innehållande extrakt av cannabis och syntetisk cannabis tillhör den svenska narkotikaförteckningen II, dessa får du ta med dig hem till Sverige i en mängd som motsvarar fem dagars förbrukning. Du måste kunna styrka att du fått läkemedlet på lagligt sätt samt att läkemedlet är för medicinskt ändamål och personligt bruk. Det kan du till exempel göra genom ett recept, läkarintyg eller att läkemedelsförpackningen har en apoteksetikett med ditt namn.

I vissa länder finns preparat som innehåller växtdelar från cannabisplantan. Växtdelar från cannabis tillhör den svenska narkotikaförteckningen I. Det innebär att du inte får föra med dig sådana preparat vid hemresa utan att först ha fått ett särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. För att få ett sådant tillstånd måste det finnas synnerliga skäl. Dessutom måste även ovan nämnda förutsättningar vara uppfyllda, det vill säga att du kan styrka att du fått läkemedlet på lagligt sätt samt att det är för medicinskt ändamål och personligt bruk.

Läkemedelsverket godkänner nya läkemedel

Läkemedelsverket bedriver ingen forskning eller utveckling av nya läkemedel. Detta gör läkemedelsföretag, som bland annat även genomför kliniska försök på människor. Företagen kan ansöka hos Läkemedelsverket om godkännande att marknadsföra ett läkemedel. Läkemedelsverkets uppgift är bland annat att värdera om ett läkemedel fungerar och om biverkningarna är rimliga i förhållande till avsedda effekter. Läkemedelsverket ställer samma krav på läkemedel innehållande cannabis som på alla andra läkemedel.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies