Receptfria läkemedel mot värk

Det finns många receptfria läkemedel som kan användas mot tillfällig värk. Dessa läkemedel innehåller något av elva olika aktiva substanser - samma aktiva substans finns alltså i flera olika läkemedel. Den här informationen hjälper dig att välja rätt läkemedel och att minska risken för felaktig användning.

Att samma aktiva substans finns i flera olika läkemedel gör att det kan finnas en risk att man av misstag kombinerar läkemedel som säljs under olika namn men innehåller samma aktiva substans. Det kan leda till för höga doser, vilket i sin tur kan orsaka biverkningar och i värsta fall ge allvarliga skador. Samma aktiva substanser finns också i receptbelagda läkemedel.

Läs alltid igenom bipacksedeln innan du påbörjar behandling. Ta aldrig högre doser än de angivna eftersom det inte ger bättre smärtstillande effekt men ökar risken för biverkningar. Vid långvarig värk eller när receptfria värktabletter inte ger tillräcklig smärtlindring bör du vända dig till sjukvården för att utreda bakomliggande orsaker till besvären.

GIF image, 14 x 14 Välj rätt värktabletter
En översikt över alla receptfria läkemedel mot värk och feber.

Paracetamol

Läkemedel med den aktiva substansen paracetamol används mot lätta till måttliga smärtor och mot feber.  Det orsakar inte magbesvär som till exempel magsår. Detta gör läkemedlet särskilt lämpat för personer som har känslig mage. Paracetamol är ofta lämpligt för den som av någon anledning inte kan använda antiinflammatoriska läkemedel.

Högre doser paracetamol än de rekommenderade kan orsaka svåra skador på levern. Överdoser är särskilt skadliga vid långvarig alkoholkonsumtion.
Tänk på att paracetamol också ingår i flera receptbelagda läkemedel.

 Receptfria läkemedel som innehåller paracetamol

Icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID)

Gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel innehåller flera olika aktiva substanser som alla verkar genom att hämma kroppens egen tillverkning av ämnen som bildas i ökad mängd vid skador och inflammation (så kallade prostaglandiner). Ofta används samlingsbegreppet NSAID för dessa läkemedel, av engelskans Non-steroid Anti-inflammatory Drugs.

NSAID ger lindring vid inflammation, smärta och feber.
 
Negativa effekter som kan inträffa vid användning av dessa läkemedel är:

  • försämrad astma eller astmaanfall
  • ökad risk för hjärtproblem
  • ökad risk för blödning för dem som tar blodförtunnande medel
  • ökad risk för magbesvär, särskilt hos äldre
  • minskad möjlighet att bli gravid
  • huvudvärk som uppstår när behandlingen upphör

OBS! Olika NSAID ska inte kombineras eftersom det ökar risken för biverkningar

Receptfria NSAID innehåller något av följande substanser:

Acetylsalicylsyra (ASA)

Acetylsalicylsyra används vid huvudvärk, tandvärk, led- och muskelsmärtor, migrän och menstruationssmärtor.  Det kan också användas vid feber i samband med förkylningar.

 Receptfria läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra

Diklofenak

Diklofenak används vid lätta till måttliga smärttillstånd, till exempel huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, migrän samt menstruationssmärtor.

 Receptfria läkemedel som innehåller diklofenak

Flurbiprofen

Flurbiprofen finns som sugtablett och kan användas för kortvarig symtomlindring vid halsont.

 Receptfria läkemedel som innehåller flurbiprofen

Ibuprofen

Ibuprofen används vid lätta till måttliga smärttillstånd, till exempel huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor. Det kan också användas vid feber i samband med förkylningar.

 Receptfria läkemedel som innehåller ibuprofen

Nabumeton

Nabumeton används framför allt vid värk på grund av reumatiska sjukdomar eller vid ledförslitning.

 Receptfria läkemedel som innehåller nabumeton

Naproxen

Naproxen används vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet, till exempel migrän, menstruationssmärtor och reumatiska sjukdomar.

 Receptfria läkemedel som innehåller naproxen

Andra typer av receptfria läkemedel mot värk

Fenazon

Fenazon är en äldre aktiv substans som ingår i ett läkemedel idag. Det har smärtlindrande egenskaper och ger inte ökad risk för magsår.

 Receptfria läkemedel som innehåller fenazon

Glukosamin

Glukosamin används för att lindra symtomen vid knäledsartros eller liknande ledvärk. Det har inte samma egenskaper som de andra antiinflammatoriska läkemedlen. Glukosamin är inte febernedsättande och det hjälper inte vid akuta smärtor. Det ger inte heller samma magbiverkningar som de övriga medlen. Glukosamin är ett ämne som finns naturligt i kroppen men hur läkemedlet utövar sin effekt är inte klarlagt.

 Receptfria läkemedel som innehåller glukosamin

Triptaner

Triptaner är ett samlingsnamn för aktiva substanser som används för behandling av akuta migränanfall. Det finns receptfria läkemedel som innehåller sumatriptan, zolmitriptan eller rizatriptan (rizatriptan är godkänd för receptfri försäljning men markandsförs för närvarande inte). Triptaner tas vanligen när man inte får lindring av NSAID eller paracetamol. Personer med hjärtkärlsjukdomar bör fråga sin läkare innan de börjar använda triptaner.

 Receptfria läkemedel som innehåller triptaner

 
 

Mer information

Har du frågor om läkemedel kan du ringa Läkemedelsupplysningen, telefon 0771-46 70 10.

 Mer om Läkemedelsupplysningen

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies