Så verkar läkemedel

Vetenskapen om läkemedel kallas farmakologi. Farmakologi kan delas upp i farmakodynamik och farmakokinetik. Farmakodynamik är läran om hur läkemedel påverkar kroppen, det vill säga hur ett läkemedel åstadkommer sin effekt. Vissa läkemedel verkar till exempel genom att binda sig till speciella receptorer – mottagarmolekyler – som finns på celler i kroppen.

Farmakokinetik beskriver hur kroppen påverkar läkemedlet – hur det tas upp, tas om hand, bryts ned och slutligen utsöndras.
Olika läkemedel är olika svåra för kroppen att ta upp eller göra sig av med.

De flesta läkemedel kan efter sin funktion delas in i tre breda kategorier:

  •  Läkemedel som kompenserar för en brist (till exempel vitamintillskott, insulin för diabetiker)
  • Läkemedel som påverkar cellfunktioner (till exempel aktivera eller blockera, som vid blodtrycksmedicinerna betablockare, eller binda sig till andra ämnen, till exempel syraneutraliserande läkemedel som neutraliserar saltsyra i magsäcken)
  • Läkemedel som verkar mot främmande celler (exempel på främmande celler är parasiter, bakterieceller och förändrade kroppsceller, tumörer)
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies