Villkorat utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial är exempel på en riskminimeringsåtgärd. Ett utbildningsmaterial ska förstärka informationen som ges i produktinformationen till ett läkemedel och har som syfte att minimera risker associerade till ett läkemedel och dess användning, och/eller att maximera nytta-risk balansen.

För vissa produkter gäller att ett utbildningsmaterial, utöver information som finns i produktinformation, finns som ett villkor för att produkten ska marknadsföras.

Det villkorade utbildningsmaterialet skapas för att förmedla information till förskrivare och patienter utöver produktinformationen.

Detta utbildningsmaterial skapas av företaget som marknadsför produkten, och distribueras till utvalda grupper av förskrivare och patienter.

Läkemedelsverket granskar att det villkorade utbildningsmaterialet uppfyller villkoren.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies