Särskilda patientgrupper

Vi kan reagera olika på behandlingar med läkemedel. Beroende på våra individuella förutsättningar, som ålder, kroppsvikt och sjukdomar, kan läkemedel ge upphov till olika effekter och biverkningar hos olika personer.

Det finns vissa grupper som oftare får biverkningar än andra. Personer som löper större risk är bland andra små barn, gravida och ammande kvinnor, äldre samt patienter med försämrad lever- och njurfunktion.

Andra patienter vars läkemedelsbehandling kan behöva extra uppmärksamhet är de som använder flera läkemedel samtidigt, eftersom många läkemedel påverkar varandras effekter.

Eftersom valet av läkemedel, dosering och behandlingsuppföljning är extra viktigt hos dessa grupper, är det viktigt att läkare och farmacevter får information om såväl patientens kroppsliga tillstånd som annan medicinering.


 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies