Föra in läkemedel till Sverige och andra länder

Till Sverige kan du föra in läkemedel när du exempelvis kommer som resande. Här får du grundläggande information om vilka regler som gäller vid införsel av läkemedel, narkotikaklassade läkemedel och dopningsklassade läkemedel. Du får även information om Schengenintyget.

Föra in läkemedel till Sverige

Som privatperson får du föra in läkemedel till Sverige om de är till dig och du behöver dem av medicinska skäl. Det måste du kunna visa, till exempel genom att ditt läkemedel har en etikett från apoteket med ditt namn eller att du har ett läkarintyg. Det finns regler om hur mycket läkemedel du får föra in.

Narkotika- och dopningsklassade läkemedel får du aldrig föra in per post och kommer du som resande får du bara ta med de mängder som framgår i tabellerna nedan. Som narkotikaklassade läkemedel räknas till exempel vissa sömnmedel, smärtstillande och mediciner vid ADHD. Behöver du veta om ditt läkemedel är narkotikaklassat och vilken förteckning det tillhör kan du kontrollera det i Läkemedelsfakta eller prata med personalen på ditt apotek.

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel omfattar:

  • Syntetiska anabola steroider.
  • Testosteron och dess derivat.
  • Tillväxthormon.
  • Kemiska substanser som ökar produktionen eller frigörelse av testosteron och dess derivat- eller av tillväxthormon.

 

 Regler för införsel av läkemedel till Sverige med post

  Införsel per post Narkotiska läkemedel per post Dopningsmedel per post
Från tredje land Inte tillåtet Inte tillåtet Inte tillåtet
Från land inom EES 1 års förbrukning* Inte tillåtet Inte tillåtet

*Läkemedlet ska vara köpt på apotek eller motsvarande i ett annat EES-land, vara godkänt i båda länderna och om det är receptbelagt, vara förskrivet av behörig förskrivare inom EES.

 

Regler för införsel av läkemedel till Sverige, resande

  Införsel resande Narkotiska läkemedel, resande Dopningsmedel, resande
Från tredje land 3 månaders förbrukning

Förteckning I: Särskilt tillstånd krävs*

Förteckning II-III: 5 dagars förbrukning

Förteckning IV-V: 3 veckors förbrukning**

14 dagars förbrukning
Från land inom EES 1 års förbrukning

Förteckning I: Särskilt tillstånd krävs*

Förteckning II-III: 5 dagars förbrukning***

Förteckning IV-V: 3 veckors förbrukning***

14 dagars förbrukning

*Endast tillåtet med särskilt tillstånd från Läkemedelsverket, kan utfärdas om synnerliga skäl föreligger.

**Om en person är bosatt utomlands och vistas tillfälligt i Sverige gäller för förteckning IV-V: 3 månaders förbrukning.

***Om en person är bosatt i Schengenland eller annat land som tillämpar Schengenkonventionen (ej i Sverige) gäller införsel för maximalt 30 dagars förbrukning. Schengenintyg krävs då för substanser upptagna i bilaga 2 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika.

Som läkemedel i Sverige räknas ibland vissa produkter som inte är läkemedel i andra länder, till exempel produkter som säljs som kosttillskott i ett annat land. Det är inte tillåtet att föra in läkemedel via post från länder utanför EES, gör du det i alla fall kan läkemedlen returneras eller förstöras. Mer information om vad som kan vara ett läkemedel hittar du här.

Föra in läkemedel till andra länder

Det är mottagarlandets införselregler som gäller om du ska skicka läkemedel med post eller när du ska resa till ett annat land. Särskilda regler brukar gälla narkotika- och dopningsklassade läkemedel. Tänk på att vad som är narkotika- och dopningsklassade läkemedel kan skilja sig åt mellan olika länder. Behöver du få information om andra länders införselregler kontakta deras ambassad här i Sverige. Kontaktuppgifter till ambassaderna finns på Regeringskansliets webplats, dokumentet heter diplomatlistan.

Narkotikaklassat läkemedel inom Schengen - Schengenintyg

När du reser från ett Schengenland till ett annat och har med dig narkotikaklassade läkemedel behöver du ett så kallat Schengenintyg. Det är apoteken som utfärdar intyget till dig som bor i Sverige. Apoteket behöver se ditt pass eller ett nationellt ID-kort för att kunna utfärda intyget.

Behov av mer läkemedel än vad som är tillåtet att för in som resande

Om du är bosatt utomlands och planerar att stanna i Sverige under en längre tid och behöver ta med dig läkemedel i en större mängd än vad reglerna medger kan du ansöka om dispens.

För att ansöka om dispens behöver vi förutom uppgifter om dig som person och vilka läkemedel som du vill ta med dig även få kopia på relevant läkarintyg och/eller recept.

Följ länken till vår e-tjänst där du gör din ansökan och laddar upp dina bilagor.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies