Med eller utan recept?

Vissa läkemedel kan köpas utan recept. Andra kräver recept från en behörig förskrivare, till exempel läkare, veterinär eller distriktssköterska. Både vad läkemedlet är avsett att behandla och läkemedlets egenskaper avgör om ett läkemedel är receptfritt eller inte.

För att ett läkemedel ska vara receptfritt ska det lämpa sig för egenvård, det vill säga att läkemedlet ska kunna behandla lättare sjukdomssymptom som patienten själv kan fatta beslut om och diagnostisera.

Vissa läkemedel är receptfria i mindre förpackningar, men receptbelagda i större. De mindre förpackningarna lämpar sig för egenvård, medan de större är till för längre behandling och kräver samråd med läkare.

Läkemedel med komplicerade doseringar eller som kan medföra allvarliga biverkningar är inte receptfria. Nya läkemedel måste också användas under överinseende av läkare under några år innan de kan bli receptfria.

Att ett läkemedel är receptfritt innebär inte att det är helt ofarligt, överdosering eller felaktig användning kan ge livshotande skador. Det är därför alltid viktigt att läsa bipacksedeln och följa instruktionerna.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies