Information om Dinitrofenol - bantningsmedlet som orsakar förgiftningar

Substansen 2,4-dinitrofenol, även kallat DNP, ligger bakom flera allvarliga förgiftningar och dödsfall i Sverige och internationellt de senaste åren. Produkter som innehåller substansen DNP marknadsförs på internet som bantningsmedel eller som fettförbränningsprodukter för kroppsbyggare. DNP ingick i läkemedel mot fetma på 30-talet, men drogs bort från marknaden på grund av flera dödsfall.

DNP påverkar kroppens ämnesomsättning som i sin tur påverkar förbränningen och förändrar energiproduktionen. Regelbundet intag av DNP orsakar därför snabb viktnedgång.

Förändrad energiproduktion leder i det här fallet till att för mycket värmeenergi produceras, kroppstemperaturen ökar och det finns riks för akuta dödliga komplikationer till följd av överhettning.

Det finns inget motgift mot DNP och patienter som har tagit DNP riskerar att dö trots avancerad intensivvårdsbehandling, vilket upptäcktes i USA redan på 1930-talet då substansen togs bort från godkända läkemedel mot fetma.

Symtom efter intag av DNP är rodnad och att huden, ögonvitan och urinen får en gulaktig ton. Redan efter intag av små mängder DNP är risken stor att allvarliga biverkningar och uttalade förgiftningssymtom uppkommer.

Tecken på förgiftning av dinitrofenol

Tidiga tecken på DNP-förgiftning är kraftig svettning, hög puls, hög feber och andningssvårigheter. I sent skede tillkommer även lever- och njurpåverkan, kramper, medvetslöshet, hjärtrytmrubbningar och muskelstelhet.

I nutid har rättsmedicinska analyser kunnat knyta dödsfall till intag av DNP i Sverige.

Råd till konsumenter gällande dinitrofenol

Använder du en produkt som innehåller DNP eller misstänker att produkten du har köpt kan innehålla DNP uppmanar vi dig till:

  • Använd inte produkten.
  • Om symtom uppkommit, kontakta sjukvården eller Giftinformationscentralen.
  • Anmäl misstänkta produkter till Läkemedelsverket. Det går bra att vara anonym.

Försäljningen av dinitrofenol sker över internet

Läkemedelsverket känner i dagsläget inte till något företag i Sverige som säljer produkter som innehåller DNP på den svenska marknaden. Handeln sker över internet från utländska webshoppar som med svenskspråkiga sidor vänder sig till svenska konsumenter. Produkterna marknadsförs som bantningsmedel eller som fettförbränningsprodukter för kroppsbyggare.

Produkter som innehåller DNP säljs vanligtvis som ett gult pulver i kapslar eller i ren pulverform, men även krämer förekommer. DNP står inte alltid angivet som innehållsämne på förpackningen eller på webbplatsen där produkten säljs. 

Försäljning av produkter innehållande DNP är olagliga i Sverige, stöter du på någon produkt kan du anmäla försäljningen till Läkemedelsverket.

Tidigare varningar gällande dinitrofenol

Läkemedelsverket och Livsmedelsverket har tidigare utfärdat en varning för produkten Pure caffeine 200 som i analyser visade sig innehålla DNP utan att det stod angivet på förpackningen. Interpol och WHO har även utfärdat varningar för produkter som innehåller DNP.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies