Läkemedelsverkets information om melanotan 2 – ”barbiedrogen”

Melanotan 2, även kallad ”barbiedrogen”, är ett hormonpreparat som injiceras. Produkten är inte kontrollerad och uppges göra användaren solbränd, smal och öka sexlusten. Produkten kan skada hälsan allvarligt och Läkemedelsverket avråder från all användning.

Vad är melanotan 2?

Melanotan 2 är ett hormonpreparat som stimulerar melanocyterna i kroppen att producera melanin, vilket gör att man ser solbrun ut. Substansen har tidigare provats av läkemedelsföretag, men det finns långt ifrån något färdigt läkemedel på marknaden.

På internet marknadsförs melanotan 2 med påstådda effekter på hudfärg, sexlust och aptit. Produkten säljs som pulver som ska blandas, doseras och injiceras med en spruta under huden. Det finns inga godkända läkemedel med melanotan 2 på marknaden och all försäljning i Sverige är olaglig.

Risker med att använda melanotan 2

Att utan tillräckliga kunskaper bereda och injicera läkemedel i kroppen ökar risken för feldosering och infektioner orsakade av bakterier som kan leda till blodförgiftning. Dessutom finns det ingen garanti för att melanotan 2 och injektionslösning som säljs på olika hemsidor på internet är sterila.

Symtom som illamående och kräkningar har rapporterats. Användning över tid kan leda till hudcellsförändringar och det finns även beskrivna fall där användare av melanotan 2 utvecklat hudcancer.

Läkemedelsverket avråder från all användning av melanotan 2. Kontakta sjukvården om du använt melanotan och mår illa eller känner av andra symtom.

Faktaruta - melanotan 2

  • Använd inte melanotan 2 då du kan skada din hälsa allvarligt.
  • Kontakta sjukvården eller Giftinformationscentralen vid illamående eller andra symtom.
  • Försäljning av melanotan 2 är olaglig i Sverige, stöter du på någon produkt kan du anmäla försäljningen till Läkemedelsverket.

 

Faktaruta - vad gör Läkemedelsverket?

  • Jobbar med att sprida information om riskerna med att använda melanotan 2.
  • Läkemedelsverket har polisanmält hemsidor som säljer melanotan 2.
  • Läkemedelsverket samarbetar med Tullverket och analyserar prover med misstänkt innehåll av Melanotan 2.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies