Läkemedelslagstiftningen

Den svenska läkemedelslagstiftningen reglerar vad som gäller för läkemedel. Den gäller för läkemedel både för djur och människa och har till uppgift att skydda dig från osäkra och ineffektiva läkemedel av dålig kvalitet.

Läkemedelslagen innehåller grundläggande regler om vad som är ett läkemedel. Lagstiftningen är reglerad på EU-nivå och därmed gemensam för hela EU.

Läkemedelslagstiftningen beskriver vad som är ett läkemedel och hur man ska hantera läkemedel på rätt sätt. Ett läkemedel får till exempel inte säljas innan det är godkänt. Lagstiftningen styr också vilka som får tillverka och vilka som får sälja läkemedel, och till och med vad som gäller när du reser in i Sverige med läkemedel.


 Arbetsstation med dator och lagbok

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies