När läkemedel tillfälligt tar slut – restnotering

Ibland uppstår det situationer som gör att ett läkemedelsföretag inte kan leverera sina läkemedel. Detta kan leda till att ett läkemedel blir restnoterat. Här kan du läsa om vad restnotering innebär, hur Läkemedelsverket deltar i arbetet med restnoteringar och vad du kan göra som patient.

Vad är en restnotering?

När ett läkemedel inte kan levereras som vanligt och det finns risk att patienter står utan läkemedelsbehandling går tillverkaren ut med information om att läkemedlet är restnoterat. En restnotering kan innebära att det finns risk för att ett läkemedel ska ta slut men det kan också betyda att läkemedlet redan är slut och inte går att få tag på.

Det kan finnas flera olika anledningar till att ett företag inte kan leverera sin produkt. Ofta handlar det om produktionsrelaterade problem, till exempel bristande kvalitet, ändringar i tillverkningsprocessen eller otillräcklig tillgång på aktiv substans. Andra orsaker som kan leda till att det blir en restnotering är att det blivit en felbedömning i produktionsplaneringen eller att efterfrågan på ett läkemedel plötsligt blir oväntat hög.

Insatser vid restnoteringar

Både vid en förutsedd eller en plötslig brist på ett läkemedel arbetar man från flera håll för att undvika att situationen blir så allvarlig att det kan innebära en hälsorisk för patienter. När en restnotering uppstår har läkemedelsföretaget det övergripande ansvaret att informera andra aktörer. Många gånger informerar företaget hälso- och sjukvården och apoteken direkt utan att Läkemedelsverket kopplas in. Om det riskerar att bli brist på ett läkemedel som saknar ersättningsprodukt uppmanas företaget att i så god tid som möjligt kontakta Läkemedelsverket.

När en anmälan om en restnotering kommer in till Läkemedelsverket bedömer vi först situationens allvarlighetsgrad och undersöker sedan tillsammans med de övriga aktörererna tillgången på möjliga behandlingsalternativ för att hitta en lösning som passar den aktuella situationen. Om det inte finns några lämpliga alternativ på den svenska marknaden kan en brist ibland lösas med dispens- eller licensansökan.

I vissa fall, då bristen bedöms som allvarlig och det är nödvändigt att informera om behandlingsalternativ, går Läkemedelsverket ut med information på webbplatsen.

Läkemedelsverket har nyligen gjort en utredning där vi föreslår att läkemedelsföretagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoteringar för läkemedel till oss.

Läs gärna mer om detta:

 Förslag om att alla restnoterade läkemedel ska rapporteras.

Vad behöver du som patient göra?

När du som patient får reda på att ditt läkemedel är restnoterat kan apoteket hjälpa dig att se om det finns några likvärdiga läkemedel tillgängliga. Om ditt läkemedel inte är utbytbart eller om utbytbara alternativ inte går att få tag på måste du ta kontakt med sjukvården för att få ett nytt recept. Av den anledningen kan det vara bra att vara ute i god tid när du hämtar ut dina läkemedel.

På FASS webbplats kan du söka information om vilka apotek som har ett visst läkemedel i lager. www.fass.se

OBS! Att ett apotek inte har ett läkemedel hemma behöver inte betyda att det är restnoterat.

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies