Ett tryggt byte på apotek - likvärdigt läkemedel till lägst pris

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken patient eller samhället.

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen. Läkemedel består, förutom av verksamma ämnen, även av hjälpämnen som ger läkemedlet dess färg, form och smak. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, men hjälpämnena kan variera och därför kan läkemedlen se olika ut.

När ett läkemedelsföretag forskar fram ett nytt läkemedel, ett så kallat originalläkemedel, får de ensamrätt att tillverka och sälja det under en bestämd tid. Efter denna tidsperiod kan andra tillverka likvärdiga läkemedel med samma verksamma ämne, generiska läkemedel. Tack vare den konkurrens som uppstår sjunker priserna. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken patient eller samhället.

Alla läkemedel granskas och godkänns av myndigheter innan de får säljas. Det ställs samma höga kvalitetskrav på generiska läkemedel som på originalläkemedel och de fungerar på samma sätt i kroppen. Likvärdiga läkemedel är lika säkra, oavsett pris. Alla läkemedel kan ge oönskade effekter, biverkningar. De orsakas i de flesta fall av det verksamma ämnet. Biverkningarna kan beskrivas lite olika i den information som finns i förpackningen, trots att läkemedlen är likvärdiga. Om du upplever nya biverkningar av ditt läkemedel eller en förändrad effekt, kontakta din läkare eller farmaceut på ditt apotek.

Läkemedelsverket beslutar vilka läkemedel som är utbytbara. För att läkemedel ska bedömas som utbytbara ska de innehålla samma verksamma ämne i samma mängd och ha samma beredningsform. De ska också visat att de är likvärdiga.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutar vilka läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen och om priset på enskilda läkemedel. Det är endast läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånen som byts ut på apoteket.

Apoteken måste erbjuda det likvärdiga utbytbara läkemedel som har lägst pris. Apoteket är skyldigt att upplysa patienten om att utbyte sker och om patientens rätt att mot betalning av mellanskillnaden få det förskrivna läkemedlet.

Ett läkemedel får inte bytas ut om den som skrivit receptet sagt nej till byte av medicinska skäl. Medicinska skäl kan till exempel vara allergi mot fyllnads- eller färgämnet i en tablett. Farmaceuten på apoteket gör en bedömning om det aktuella utbytet fungerar för den enskilde patienten och kan också förhindra byte.

Farmaceuten kan motsätta sig utbytet om det kan antas att utformningen av läkemedlet eller utbytet i sig kan innebära en försämrad läkemedelsanvändning eller annan risk för patientens hälsa. Till exempel bör en reumatikerförpackning inte bytas utan patientens samtycke. När förskrivaren eller farmaceuten motsätter sig bytet ingår hela kostnaden för läkemedlet i högkostnadsskyddet. Patienten kan också välja om läkemedlet ska bytas ut men valet påverkar kostnaden som patienten får betala. Om du som patient väljer att betala prisskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det billigaste utbytbara läkemedlet, byts läkemedlet inte ut. Prisskillnaden ingår dock inte i högkostnadsskyddet.

Man kan också välja att få ett annat utbytbart läkemedel, men då får man betala hela kostnaden själv och kostnaden ingår inte heller i högkostnadsskyddet. För läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen och inte ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, får du betala hela kostnaden själv.

För mer information om priser på läkemedel och högkostnadsskyddet– kontakta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, se länk i högerspalten.

Några goda råd till dig som använder läkemedel

  • Lär dig namnet på det verksamma ämnet i ditt läkemedel. Om du är osäker på vilket detta är, fråga din läkare eller en farmaceut på ditt apotek.
  • Låt etiketten sitta kvar på läkemedelsförpackningen. Där står det ofta vilket läkemedel din läkare skrev ut, vad det likvärdiga läkemedlet du har fått heter samt vilket det verksamma ämnet är.
  • Informera alltid din läkare om du har en allergi. Läkaren tar då ställning till om ett byte är lämpligt för dig.
  • Fråga en farmaceut på ditt apotek eller din läkare om du är osäker på hur du ska använda dina läkemedel.

Vilka läkemedel är utbytbara?


För att läkemedel ska vara utbytbara, likvärdiga, ska de:

  • vara godkända läkemedel
  • innehålla samma verksamma ämne/n
  • i samma mängd
  • ha samma beredningsform
  • i övrigt ha bedömts som likvärdiga av Läkemedelsverket.

Bedömningen omfattar sammanvägd effekt och säkerhet, hanterbarhet och produktinformation.
Om du har fler frågor om dina läkemedel eller generiskt utbyte, vänd dig i första hand till en farmaceut på ditt apotek eller till din läkare. De har stor kunskap om läkemedel, högkostnadsskydd och dina recept.

Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen finns på Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och ställa generella frågor om dina läkemedel.

0771-46 70 10
 Läs mer på Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsfakta

I vår söktjänst Läkemedelfakta hittar du mer information om enskilda läkemedel.
 Läkemedelsfakta

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies