Fakta och råd om att resa med läkemedel

Det finns många regler kring att resa med läkemedel vilket också medför många frågor. Här får du grundläggande information om vilka regler som gäller när du har läkemedel, narkotikaklassade läkemedel eller dopingklassade läkemedel med dig på resa till Sverige.

Reglerna för att resa med olika typer av läkemedel skiljer sig åt mellan världens länder. Det är därför viktigt för dig att känna till vad som gäller om du har läkemedel med dig på resa till Sverige. Extra viktigt är det om du reser med narkotikaklassade läkemedel eller dopningsklassade  läkemedel.

Resa till Sverige med läkemedel

Om du reser till Sverige från ett EES-land, får du ta med dig läkemedel för ett års förbrukning. Reser du från ett land utanför EES får du ta med dig läkemedel för tre månaders förbrukning.  Särskilda regler gäller för narkotika och dopningsklassade läkemedel.

EES-länder:

 • EU-länderna samt
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge

Medicinskt ändamål och personligt bruk

Du måste alltid kunna visa att läkemedlet är för personligt bruk och medicinskt ändamål. Det kan du göra till exempel genom att ha med dig ett recept, ett läkarintyg eller att läkemedlet är försett med en apoteksetikett med ditt namn.

Resa till Sverige med narkotikaklassade läkemedel

Mängden narkotikaklassade läkemedel som du får ta med dig till Sverige skiljer sig åt beroende på vilken narkotikaförteckning läkemedlet tillhör och om du är bosatt i Sverige.

För dig som är bosatt i Sverige gäller följande:

 • Tillhör läkemedlet förteckning I  får du endast föra in dessa till Sverige om du har ett särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. För att få ett sådant tillstånd måste det finnas synnerliga skäl.
 • Tillhör läkemedlet förteckning II och III  får du högst ta med dig läkemedel för fem dagars förbrukning in till Sverige.
 • Tillhör läkemedlet förteckning IV eller V får du ta med dig läkemedel för högst tre veckors förbrukning in till Sverige.

För dig som är bosatt utanför Sverige gäller följande:

 • Om du är bosatt i ett land som är med i Schengensamarbetet och ska vistas tillfälligt i Sverige har du möjlighet att föra in narkotikaklassade läkemedel som motsvarar högst 30 dagars förbrukning. För de narkotikaklassade läkemedel som är upptagna i bilaga 2 i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika krävs ett Schengenintyg som är utfärdat i den resandes hemland.
 • Om du är bosatt i ett land som inte är med i Schengensamarbetet och endast ska vistas tillfälligt i Sverige får du ta med dig narkotikaklassade läkemedel som tillhör förteckning II och III  för högst 5 dagars förbrukning samt narkotikaklassade läkemedel i förteckning IV eller V i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Narkotiska läkemedel som tillhör förteckning I får endast föras in till Sverige om du har ett särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. För att få ett sådant tillstånd måste det finnas synnerliga skäl.

Resa till Sverige med dopningsklassade läkemedel

Reser du med läkemedel som omfattas av lagen om förbud mot vissa dopningsmedel får du ta med dig läkemedel för 14 dagars förbrukning in i Sverige.

Lagen omfattar:

 • Syntetiska anabola steroider
 • Testosteron och dess derivat
 • Tillväxthormon
 • Kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon

Resa till Sverige med mer mängd läkemedel än vad reglerna tillåter

Om du inte är bosatt i Sverige och planerar att stanna i Sverige under en längre tid och behöver ta med dig läkemedel, narkotikaklassade läkemedel eller dopningsklassade  läkemedel i en större mängd än vad reglerna medger finns det möjlighet att ansöka om dispens hos oss. För mer information kontakta oss på registrator@mpa.se.

Använd Läkemedelsfakta för att få information om läkemedel

Ett enkelt sätt att kontrollera om ett läkemedel är narkotikaklassat i Sverige är att använda sig av Läkemedelsverkets söktjänst ” Sök Läkemedelsfakta ”. Den går att finna på Läkemedelsverkets webbplats. I Sök Läkemedelsfakta  går det att söka på både produktnamn och aktiv substans och en sökträff visar produktinformation för både godkända och avregistrerade läkemedel i Sverige. Här får du även information om vilken förteckning ett narkotikaklassat läkemedel tillhör.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies