Att skicka läkemedel med post

Idag kan du köpa läkemedel från godkända apotek och försäljningsställen på nätet, både i Sverige och inom EU. Om du vill få läkemedel skickat till dig med post finns det vissa bestämmelser du behöver känna till.

  • Läkemedel som du för in till Sverige ska vara för ditt personliga bruk och för medicinskt ändamål.
  • Det är inte tillåtet att föra in läkemedel per post från länder utanför EES.
  • Tänk på att vad som räknas som läkemedel kan skilja mellan olika länder.
  • Narkotika- och dopingklassade läkemedel får du aldrig ta in i Sverige med post.
  • Behöver du informationa om andra länders regler kring läkemedel, kontakta deras ambassad i Sverige.

 Skicka läkemedel från ett EES-land till Sverige

För att få föra in läkemedel per post måste läkemedlet vara lagligen erhållet från ett apotek eller motsvarande och vara avsett för medicinskt ändamål och personligt bruk. Mängden får högst motsvara ett års förbrukning. Läkemedlet måste vara godkänt i Sverige och i det land där det köps. Om läkemedlet är receptbelagt i det ena eller i båda länderna måste det vara utskrivet av en behörig förskrivare inom EES. Du måste själv kunna visa att dessa krav är uppfyllda.

Länderna som tillhör EES är EU-länderna samt Island,  Liechtenstein och Norge. För att få mer information kontakta EU-upplysningen.

Skicka läkemedel från ett land utanför EES till Sverige

Det är inte tillåtet att för personligt bruk föra in läkemedel från ett land utanför EES via post, Läkemedelsverket kan inte bevilja undantag från detta.

Skicka narkotikaklassade och dopningsklassade läkemedel med post

Narkotikaklassade läkemedel och läkemedel som omfattas av lagen om förbud mot vissa dopningsmedel får inte tas in i Sverige via post.

Om du vill veta om läkemedlet är narkotikaklassat i Sverige kan du fråga på ett apotek eller söka i Sök läkemedelsfakta här på webbplatsen. I Sök läkemedelsfakta hittar du också uppgift om vilken narkotikaförteckning ett läkemedel tillhör.

Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel omfattar:

• syntetiska anabola steroider
• testosteron och dess derivat
• tillväxthormon
• kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

Medicinskt ändamål och personligt bruk

Att ett läkemedel är för personligt bruk och medicinskt ändamål kan visas till exempel genom att det är försett med en apoteksetikett med ditt namn, genom ett recept eller ett läkarintyg.

Skicka läkemedel från Sverige till andra länder

Om läkemedel ska skickas från Sverige till ett annat land gäller mottagarlandets införselregler, kontakta mottagarlandets ambassad.

Paket som stoppas i Tullen

I reglerna om införsel av läkemedel görs det ingen skillnad på varor som är av syntetiskt ursprung och varor som innehåller naturliga substanser.

En produkt som du kanske tror är ett kosttillskott kan klassas som läkemedel om den har medicinska egenskaper och/eller är avsedd att användas för att behandla eller förebygga sjukdom. Det betyder att även t.ex. naturläkemedel kan stoppas i tullen vid import/införsel, även om de också går att köpa i vanliga livsmedels- och hälsokostaffärer i Sverige.

För de fall där ditt paktet har blivit stoppat i tullen och det råder oklarheter om de du beställt är ett läkemedel eller inte kan du hitta mer information här:

Är produkten ett läkemedel?

Här hittar du regler om in- och utförsel av läkemedel för privat bruk

Läkemedelslagen (2015:315) innehåller de grundläggande bestämmelserna om läkemedelshanteringen i Sverige. I 17 § och 17 d § finns bestämmelser om import och införsel av läkemedel. Därtill har Läkemedelsverket meddelat föreskrifter om införsel av läkemedel för personligt bruk, LVFS 1996:5.

Regler för kontrollen av narkotika återfinns bl.a. i lagen (1992:860) och förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika och i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2011:15, se Lagar och regler. Regler för dopningsmedel återfinns i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, se även information från Folkhälsomyndigheten, samt i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 1996:5.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies