Behandlingsrekommendationer

I Läkemedelsverkets uppdrag ingår att ge producentobunden information om läkemedel och att arbeta för bättre användning av läkemedel, både för människor och djur. En del i detta är våra rekommendationer om läkemedelsbehandling som vi tar fram tillsammans med specialister från sjukvården.

Syftet med våra behandlingsrekommendationer

Våra behandlingsrekommendationer är tänkta att fungera som kunskapsstöd om läkemedelsbehandling för hälso- och sjukvårdspersonal. Rekommendationerna kan till exempel svara på följande frågor:

  • Vilka patientgrupper ska behandlas och vilka ska inte behandlas?
  • När ska man påbörja läkemedelsbehandling och när ska man avsluta den?
  • Vilket/vilka läkemedel ska väljas i första hand och i vilken dos?
  • Kan andra, samtidiga sjukdomar påverka valet av behandling eller läkemedel?
  • Vad behöver man tänka på om barn, gravida eller äldre ska behandlas?
  • Hur följer man upp att behandlingen har den önskade effekten?

Läkemedelsverkets uppdrag är att ge producentobunden information om läkemedel och därför fokuserar våra rekommendationer på läkemedelsbehandling. Ibland beskriver vi även vilken roll läkemedel har i förhållande till andra behandlingsmetoder (till exempel sjukgymnastik, kognitiv beteendeterapi eller kirurgi), eftersom vissa sjukdomar i första hand ska behandlas utan läkemedel eller med en kombination av läkemedel och annan behandling.

Läkarens ordination ska följas

När en läkare väljer läkemedel till en patient anpassar hen behandlingen till just den personens behov. Därför kan den behandling som läkaren ordinerar skilja sig från våra rekommendationer eftersom de inte är individanpassade. Det är därför mycket viktigt att patienten tar sina läkemedel enligt läkarens ordination och inte på egen hand ändrar behandlingen, även om det som står på receptet inte stämmer överens med våra rekommendationer.

Läs mer om hur våra behandlingsrekommendationer tas fram under Behandlingsrekommendationer för hälso- och sjukvården. 

Hitta information om läkemedel

Information till användare av läkemedel finns i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen. Du kan också hitta bipacksedeln genom att använda sökfunktionen "Läkemedelsfakta" på vår webbplats, lv.se/LMF eller via fass.se.

Vi nämner normalt inte produktnamn i våra behandlingsrekommendationer eftersom vår information är producentobunden. Istället skriver vi namnet på de aktiva substanserna, alltså de ämnen som har effekt på sjukdomen. Du kan använda både Läkemedelsfakta och fass.se för att ta reda på vad läkemedlen som innehåller en specifik aktiv substans heter. Samma aktiva substans kan ofta finnas i läkemedel från flera olika tillverkare och därmed ha flera olika produktnamn.

För information om vad läkemedel kostar eller om de finns i lager hänvisar vi till apoteken eller till fass.se.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies