Behandling med blodförtunnande läkemedel vid förmaksflimmer

Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och innebär att hjärtat slår oregelbundet och oftast snabbare än normalt. Det gör att hjärtat får svårare att pumpa runt blodet i kroppen på ett effektivt sätt. Förmaksflimmer försämrar även blodcirkulationen i hjärtats förmak vilket gör att det lättare bildas blodproppar som kan föras ut i kroppen och öka risken för till exempel blodpropp i hjärnan. För att minska den risken kan man få behandling med blodförtunnande läkemedel, så kallade antikoagulantia, vilket denna behandlingsrekommendation handlar om.

Högt blodtryck, diabetes och rökning är exempel på faktorer som kan öka risken att drabbas av förmaksflimmer. De starkaste riskfaktorerna för blodpropp i hjärnan är hög ålder och att man tidigare drabbats av blodpropp i hjärnan.

Behandling med blodförtunnande läkemedel

Alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för blodpropp i hjärnan bör få behandling med blodförtunnande läkemedel. Läkemedel som innehåller warfarin har länge använts men under senare år har en ny grupp läkemedel kommit ut på marknaden. De nyare läkemedlen benämns ofta med samlingsbegreppet NOAK och inkluderar fyra olika verksamma ämnen: apixaban, dabigatran, edoxaban och rivaroxaban.

Behandlingen med warfarin eller NOAK ska följas upp regelbundet.

Val av läkemedel

Vilket läkemedel som är lämpligast och vilken dos som fungerar bäst varierar från person till person. När man väljer behandling måste man till exempel ta hänsyn till hur stor risk patienten har att få blodproppar eller drabbas av biverkningar. Andra faktorer som påverkar valet av läkemedel och dos är till exempel patientens njurfunktion, ålder, kroppsvikt, annan samtidig medicinering och vilka önskemål patienten själv har.

Om man ska påbörja behandling med blodförtunnande läkemedel rekommenderas för de flesta i första hand NOAK eftersom de läkemedlen har något lägre risk för biverkningar i form av allvarliga blödningar.

Graviditet och amning

Man ska inte använda NOAK om man är gravid eller ammar.

Warfarin ska inte användas under graviditetens första trimester och sista fyra veckor. Om det är möjligt bör man undvika att använda warfarin även under den övriga tiden av graviditeten. Warfarin kan användas när man ammar.

Dosering

Om man behandlas med något av läkemedlen som tillhör gruppen NOAK tar man samma dos varje dag, men dosen varierar beroende på vilket av dessa läkemedel man tar. Dosen kan behöva justeras beroende på till exempel ålder, njurfunktion, vikt och annan läkemedelsbehandling.

Om man behandlas med warfarin kan dosen behöva ändras ibland. Därför går man på regelbundna kontroller där man med hjälp av blodprov kontrollerar vilken effekt man har av behandlingen och justerar dosen därefter.

Interaktioner

Både warfarin och de olika läkemedlen som tillhör gruppen NOAK kan krocka (interagera) med andra läkemedel som man tar. Det gäller även växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott. Det är därför viktigt att man berättar för sin läkare om man börjar ta något nytt läkemedel eller kosttillskott.

Generellt sett är det fler läkemedel som krockar med warfarin än med NOAK. Det är också bra att känna till att warfarin kan interagera med livsmedel som innehåller vitamin K, till exempel bladgrönsaker och vissa oljor. Man behöver inte ändra sin kost men man ska undvika stora variationer från dag till dag i intaget av livsmedel rika på vitamin K. Om mängden varierar mycket kan det bli svårt att ställa in rätt dos av warfarin.

Blodförtunnande läkemedel och blödningar

Om man behandlas med blodförtunnande läkemedel kan man till exempel lättare få blåmärken och man kan blöda kraftigare om man skär sig. Det beror på att blodet inte levrar sig lika lätt som vanligt, vilket innebär att man något lättare kan drabbas av blödningar. Om en blödning uppstår kan den också vara svårare att stoppa.

Om man ska opereras ska man alltid tala om att man behandlas med blodförtunnande läkemedel på grund av risken för blödningar som kan vara svåra att stoppa. Man kan då behöva göra ett uppehåll i sin läkemedelsbehandling. Man ska även tala om att man tar blodförtunnande läkemedel om man ska göra ett större ingrepp hos tandläkaren, till exempel dra ut en tand, men i de flesta fall behöver behandlingen då inte avbrytas.

För dabigatran och warfarin finns motgift som kan användas om man snabbt behöver avbryta den blodförtunnande effekten, till exempel inför en akut operation eller om man drabbats av en allvarlig blödning. Den blodförtunnande effekten av rivaroxaban, apixaban och edoxaban kan i brådskande fall motverkas med ett läkemedel som hjälper blodet att levra sig, ett så kallat koagulationsfaktorkoncentrat.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies