Några råd vid köp av kosmetiska produkter

Kontrollera märkningen innan du köper en produkt och köp den endast om den har:

  • Innehållsdeklaration
  • Eventuella varningstexter skrivna på svenska
  • Eventuella användningsinstruktioner skrivna på svenska
  • Ett företagsnamn med en adress inom EU/EES

 
Köp milt parfymerade eller oparfymerade produkter när det finns sådana alternativ, för att minska risken för allergi mot parfymämnen.

Låt inte barn under 16 år färga håret med permanenta hårfärgningsprodukter (oxidationshårfärgningar) på grund av risken för allergi mot ämnena som ingår.

Köp inte produkter som har otydliga anvisningar om hur de ska användas

Köp inte produkter för egen användning om de är märkta med ”endast för yrkesmässig användning

Köp endast en produkt som marknadsförs med påståenden om botande, lindrande och andra liknande medicinska påståenden om du är säker på att produkten är en godkänd läkemedelsprodukt (sådana påståenden är inte tillåtna för kosmetiska produkter)

Var en kritisk konsument när du handlar produkter på Internet. De stora aktörerna i Sverige/Europa har i regel välkända produkter som är ämnade för europeiska marknaden och kan jämföras med köp i buitik. Köper du däremot produkter från mindre etablerade källor, inom eller utanför Europa, bör du vara extra vaksam då risken kan vara större för att du stöter på hälsofarliga produkter eller produkter som inte följer reglerna på annat sätt, till exempel

  • produkter som innehåller förbjudet ämne eller är otillräckligt märkta
  • produkter som säljs som kosmetiska, när de i själva verket är läkemedel
  • kosmetiska produkter som säljs med otillåtna medicinska syften och påståenden

 

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies