Parfymer

Hälsorisker från parfymämnen (doftämnen) har i flera år varit ett prioriterat arbetsområde i EU:s arbete med att ta fram regler för kosmetiska produkter och bestämmelserna för användning av parfymer i produkterna har undan för undan blivit strängare. Arbetet har varit inriktat på att minska användningen av allergena (allergiframkallande) doftämnen som kan orsaka kontaktallergi. Många doftämnen har förbjudits och satts upp på listan över förbjudna kosmetikaingredienser. Det är drygt 30 parfymämnen som förbjudits.

En grupp på 26 stycken allergena doftämnen har blivit deklarationspliktiga, vilket betyder att deras namn måste skrivas ut i märkningens innehållsförteckning om de förekommer i en viss produkt. På så vis kan parfymallergiker genom att läsa innehållsdeklarationer undvika dessa parfymämnen när de köper kosmetiska produkter. De flesta parfymämnena behöver inte redovisas med sina namn i innehållsdeklarationen, utan de kan samlas under den generella beteckningen ”parfum”.

År 2009 infördes renhetskrav för en grupp doftämnen, eftersom det har visat sig att det kan vara små mängder av orenheter i doftblandningarna. För en annan grupp doftämnen infördes samtidigt gränser för hur mycket av ämnena man får tillsätta i produkterna. Genom dessa regler för 82 doftämnen räknar man med att ytterligare kunna minska parfymallergierna vid användning av kosmetiska produkter.

De regler för användning av parfymämnen som beskrivits här gäller inte disk- och tvättmedel, rumssprayer, doftljus, doftkulor och liknande, eftersom sådana produkter inte hör till produktområdet kosmetiska produkter, utan de räknas som kemiska produkter (eller varor) som följer annan lagstiftning.

På grund av allergiriskerna rekommenderar Läkemedelsverket konsumenter att välja oparfymerade eller milt parfymerade kosmetiska produkter, när det finns sådana alternativ. Detta råd gäller särskilt sådana produkter som är avsedda för barn.

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies