Regler, märkning och innehåll

Reglerna för kosmetiska produkter är samma inom EU (inklusive EES-länder, bland annat Norge). Syftet med lagstiftningen är att skydda folkhälsan och en grundläggande bestämmelse är att kosmetiska produkter inte får vara skadliga vid normal användning.

Produkterna är inte godkända eller förhandsgranskade av någon myndighet utan ansvaret för att de följer bestämmelserna och inte är skadliga ligger på tillverkaren eller importören.

Reglerna för kosmetiska produkter är inriktade på innehållsämnen och märkning.
I Sverige är Läkemedelsverket och kommunerna tillsynsmyndigheter för kosmetiska produkter och kontrollerar så att produkternas innehåll och märkning och följer reglerna.

Märkning

Ytterförpackningar och behållare (burk, flaska, tub etc.) ska vara märkta med information om produkten. Märkningen ska exempelvis innehålla uppgifter om vilka ämnen som ingår i produkten, produktens användningsområde, speciella varningar och försiktighetsåtgärder man ska uppmärksamma vid användningen, hur länge produkten kan användas (t.ex. bäst före-datum) samt namn och postadress till den som inom EU/EES som är ansvarig för produkten.

 Mer om märkning

Ingredienser i kosmetika

Tusentals olika ämnen används som ingredienser i kosmetika och hygienprodukter. I en enskild produkt varierar antalet ingredienser mellan någon enstaka och upp till ett femtiotal, men vanligen handlar det om 15-20 ingredienser.

Alla ingredienser i en produkt ska listas i en ingrediensförteckning som ska finnas i märkningen. Det finns inget generellt krav på att alla ämnen måste vara godkända för att få användas som ingredienser i kosmetiska produkter. Men för väldigt många ämnen finns regler, ibland mycket detaljerade, som förbjuder eller begränsar användningen i produkterna.

Ämnen som kan vara skadliga får överhuvudtaget inte användas som ingredienser och sådana ämnen sätts upp på en förbudslista. Det gäller till exempel cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande ämnen (CMR-ämnen). Detta är en grundprincip i EU:s kosmetikaregler, som gäller i alla medlemsländer.

Vissa ämnen som kan innebära risker om de används på olämpligt sätt kan bli tillåtna att använda med vissa begränsningar. Begränsningarna kan vara en haltgräns, att man endast tillåter ämnet i vissa produkttyper eller att det krävs varningsmärkning om man vill använda ingrediensen.

När tillverkare vill färga och konservera produkter och när de vill använda UV-filter till solskyddsprodukter måste de välja ingredienser från särskilda listor över tillåtna ämnen.

Ämnesreglerna finns i Bilagorna II-VI i EU:s förordning om kosmetiska produkter (1223/2009), ändringar till dessa bilagor i finns i ändringsförordningar, se  Kosmetikalagstiftningen.

 
 

Relaterad information

Reglerna finns i föreskrifter från Läkemedelsverket, för mer information:

 Regler för kosmetiska produkter

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies