Solskyddsmedel

Solskyddsmedel i olika former (kräm, mousse och stick etc.) används av ett stort antal människor för att skydda sig mot solens ultravioletta strålning. När solens strålar når jorden innehåller den både UVA- och UVB-strålar. Det är främst UVB-strålarna som ger upphov till en solbränd hud medan UVA-strålarna, som har en längre våglängd, tränger djupare ner i huden och bl.a. bidrar till att huden åldras i förtid. De solskyddsmedel vi använder behöver alltså skydda mot både UVA- och UVB-strålning.

Det är välkänt att solens strålar kan leda till allvarliga hälsoeffekter som hudcancer, och risken för att utveckla någon form av hudcancer ökar när man bränner sig i solen [1]. För att minska risken för brännskador är det viktigt att de solskyddsmedel som finns på marknaden ger det skydd som de utger sig för att ha.

Det är även viktigt att konsumenten använder produkterna på rätt sätt för att man ska få det skydd man tänkt sig, t.ex. att man smörjt in sig med tillräckliga mängder solkräm. Information om hur solskyddsmedlen ska användas ska man få via produkternas förpackningsmärkning.

Följande text går igenom vad du som konsument kan tänka på för att skydda dig mot solen samt vilka krav lagstiftningen ställer på solskyddsmedel.

Hur skyddar man sig

Tänk på att barn under ett år inte ska utsättas för direkt solljus och att äldre barn som vistas i stark sol bör skyddas med kläder, solhatt samt solkräm på oskyddad hud. Som vuxen är det förstås lika viktigt att bära skyddande plagg och att smörja in oskyddad hud vid vistelse i stark sol.

Tänk på att solen lyser som starkast mitt på dagen, mellan kl 11-15, och då är det extra viktigt att skydda sig eller försöka undvika solen.

Smörj in huden rikligt med solkräm innan ni går ut i solen för att ha skydd från början.

Det är viktigt att känna till att solskyddsmedel endast uppnår full effekt om de används i tillräckliga mängder (enligt anvisning på produkten) och att man oftast behöver upprepa insmörjningen efter t.ex. bad eller handdukstorkning. Uppskattningsvis behöver man smörja in ca 35 gram solskyddsmedel för att skydda hela kroppen på en vuxen person med normalstor kroppsbyggnad. Detta motsvarar ungefär sex teskedar solskyddsmedel. Det är vanligt att man som konsument bara använder halva den mängden, vilket gör att skyddet mot solstrålning minskar betydligt. Det är också viktigt att komma ihåg att solkräm aldrig ger ett fullständigt skydd mot solen då alla produkter släpper igenom en del av strålningen.

För att informera och påminna konsumenter om riskerna med solstrålning har EU kommissionen tagit fram nedanstående piktogram.

   

Krav på produkterna

Solskyddsmedel hör till produktområdet kosmetiska produkter då de ska appliceras på huden för att skydda denna från sol. Solskyddsmedel ska därför följa gällande bestämmelser för kosmetiska produkter. Enligt dessa regler får endast ett begränsat antal ämnen användas som UV-filter i solskyddsprodukter [2]. Solskyddsmedel som innehåller andra UV-filter som skydd för huden än dessa är alltså inte tillåtna inom EU/EES.

Alla solskyddsmedel måste även vara testade för att man säkert ska veta att produkterna ger det skydd man förväntar sig. Det är tillverkarnas ansvar att se till att de solskyddsmedel de tillverkar är testade med lämpliga försök. Exempelvis måste en solskyddsprodukt alltid ha genomgått tester som visar i vilken grad den skyddar mot UVA- och UVB-strålning. Marknadsförs produkten med att den är vattenresistent så måste tillverkaren dessutom ha gjort tester för att undersöka om produkten fortfarande skyddar mot solstrålning efter upprepade bad.

När det gäller bestämmelser om märkningen av solskyddsmedel tog EU-kommissionen 2006 fram en rekommendation [3] för att förtydliga de krav som ställs på solskyddsprodukter. Rekommendationen utarbetades då man bl.a. ville förtydliga att solskyddsprodukter på den europeiska marknaden ska:

  • Skydda mot all slags solstrålning både UVA och UVB
  • Ha en enkel, klar och meningsfull beskrivning av produkternas effektivitet (skyddsförmåga)
  • Ha en märkning och marknadsföring som ger en tillräcklig vägledning av vad konsumenten ska köpa och hur produkterna ska användas

EU-kommissionens solskyddsrekommendation tar bl.a. upp att solskyddsprodukter ska vara märkta med varningstexter (t.ex. håll babyn och unga barn borta från solen, vistas inte långa stunder i solen utan solskydd) samt att de vara märkta med användningsinstruktioner (t.ex. applicera solskyddsmedlet innan du går ut i solen). Rekommendationen säger också att solskyddsmedel med SPF 6 är minimum (SPF = Sun Protection Factor = Solskyddsfaktor).

För att lättare kunna jämföra olika produkter bör solskyddsmedlens märkning innehålla såväl SPF-värde samt den skyddskategori produkten tillhör, se figur 1.

 

Kategori

Solskyddsfaktor

Lågt skydd

6-10

Medelhögt skydd

15-25

Högt skydd

30-50

Mycket högt skydd

50+

Figur 1. Skyddskategorier och SPF intervall som ska visa solskyddsmedels effektivitet och som bör framgå i märkningen av solskyddsmedel.

Olika slags filter

Som konsument hör man ibland talas om att det finns fysikaliska och kemiska filter i solskyddsmedel. Skillnaden mellan dessa filter är att de har olika sätt att ”filtrerar” bort UV-strålningen från huden. Fysikaliska filter, t.ex. titandioxid och zinkoxid, består av små partiklar som reflekterar bort UV-strålningen. I kemiska filter tar molekylerna upp (absorberar) UV-strålningen och omvandlar denna till oskadlig strålning, dvs. det sker en kemisk reaktion. Olika UV-filter skyddar olika bra mot UVA- och UVB-strålning. Ett visst UV-filter kan t.ex. ge ett väldigt bra skydd mot UVB-strålning medans det endast ger ett svagt skydd mot UVA-strålning.

Tillverkarna av solskyddsprodukter måste därför se till att använda en kombination av olika UV-filter så att deras produkter ger ett tillräckligt bra skydd mot både UVA- och UVB-strålning. Därför innehåller en solskyddsprodukt ibland både fysikaliska och kemiska filter.

Som konsument är det inte så lätt att i ingrediensförteckningen kontrollera vilka UV-filter som används och om de tillsammans ger rätt skydd. För att underlätta för konsumenter har EU-kommissionen tillsammans med branschen tagit fram en symbol, se figur 2, som indikerar att produkter märkta med denna symbol har tillräckligt med skydd mot UVA-strålning (som ska vara minst en 1/3 av skyddet mot UVB-strålning).

Har man funderingar om innehållet i sin solskyddsprodukt eller är osäker på hur man ska använda den bör man kontakta tillverkaren eller importören av produkten, se namn och adress på förpackningsmärkningen.

 

Figur 2. Symbolen indikerar att produkten har tillräckligt skydd mot UVA-strålning (samt indirekt även mot UVB-strålning).

Referenser

[1] Strålsäkerhetsmyndigheten - www.ssm.se  

[2] Dessa ämnen står listade i bilaga 6 till EU-förordning 1223/2009 om kosmetiska produkter.

[3] EU-kommissionens rekommendation om solskyddsmedels effektivitet och påståenden om detta (2006/647/EG)

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies