Frågor och svar om svarta hennatatueringar

Nedan följer fördjupad information om svarta hennatatueringar.

Vad är svarta hennatatueringar?

Tatueringar med svart henna är temporära tatueringar och alltså inga äkta, varaktiga tatueringar. En äkta tatuering injiceras under huden och är permanent. Temporära tatueringar är i själva verket målningar på huden. De är temporära och bleknar bort efter några veckor.
   
För att få fram tatueringarnas djupsvarta färg, och för att få dem att sitta kvar längre, sätts höga koncentrationer av hårfärgningsämnen till hennan. Hårfärgningsämnena kan vara av naturligt ursprung, som indigo, eller vara mineraler eller syntetiskt framställda färgämnen.

Parafenylendiamin (PPD) är en vanlig tillsats till henna. Ämnet används även för att ge mörkare färg vid hårfärgning eller för att ge en snabbare och mörkare (svart) effekt vid kroppsmålning. Andra färgämnen, till exempel karmin (eller azoföreningar av pikraminsyra), toluen-2,5-diamin, toluen-2,5-diaminsulfat och pyrogallol, förekommer också i svart henna, liksom silvernitrat och krom.

Många av dessa tillsatser orsakar allergiska reaktioner, kroniska inflammatoriska reaktioner och fördröjda allergiska reaktioner. 

Vilka är riskerna med svarta hennatatueringar?

De hårfärgningsämnen som sätts till i svart henna är kända för att ge svåra allergiska reaktioner, med symptom som visar sig efter tre till tolv dagar. De reaktioner som kan uppstå är klåda, rodnad, utslag och blåsor och även permanent missfärgning av huden och ärr.

Vissa kan bli permanent överkänsliga för ämnena och utveckla allergiskt eksem. Den som en gång har drabbats blir överkänslig mot ämnena för resten av livet.

Eftersom allergenerna som finns i svart henna också finns i andra produkter, till exempel gummiprodukter, kläder, skor och hårfärger, kan även kontakt med dessa utlösa en allergisk reaktion. Den reaktion som överkänsligheten ger kan vara mycket svår. Ibland krävs akutvård eller till och med sjukhusvård. Ofta blir den allergiska reaktionen kraftigare när den drabbade  utsätts för andra gången.

Reaktionen kan vara begränsad till området där tatueringen gjordes eller huden runt omkring, men den kan också sprida sig till hela kroppen. Reaktionen kan komma omedelbart eller flera dagar efter det att tatueringen gjordes.

Ibland kan överkänslighet även uppträda för produkter som innehåller liknande ämnen, till exempel solskyddsprodukter och vissa läkemedel. Det kallas då multiöverkänslighet

Var görs svarta hennatatueringar?

Svarta hennatatueringar utförs mest sommartid, av tatuerare som besöker utomhusevenemang som marknader, festivaler och basarer, särskilt på turistorter. Även på stränder och turistanläggningar blir turister och semesterfirare ofta erbjudna att låta göra svarta hennatatueringar.

Temporära tatueringar med svart henna som ser ut som stamtatueringar, i så kallad tribalstil, är mest populära bland ungdomar. Den kastanjeröda färgnyans som vanlig hennafärgning ger på huden är inte lika populär längre. Den stora efterfrågan och den höga vinstmarginalen gör att tatuerarna inte bryr sig om de hälsorisker som de utsätter sina kunder för.

Hur undviker jag riskerna med svarta hennatatueringar?

Det bästa sättet att undvika riskerna är att aldrig låta göra svarta hennatatueringar. Om du ändå väljer att låta göra temporära tatueringar med henna finns det tre viktiga råd att följa: 

  1. Naturlig hennapasta varierar i färg från grönbrunt till brunt. Om färgen på den pasta som tatuerarna/kroppsmålarna använder är mörkare (svart) är det mycket troligt att det finns tillsatta hårfärgningsämnen i pastan 
  2. Fråga om hennapastans ursprung och be om en lista över de ämnen den innehåller. Om tatuerarna/kroppsmålarna inte kan lämna någon detaljerad information om deras hennas ursprung och innehåll ska du inte låta göra några tatueringar. 
  3. Om det står i instruktionen hur du ska sköta din tatuering att pastan när den har placerats på huden kan tas bort efter bara en timme består den alldeles säkert av svart henna, eftersom vanlig henna måste vara i kontakt med huden så länge som möjligt för att ge en bra kastanjeröd kroppsmålning/temporär tatuering.

Vilka kan följderna bli om jag blir överkänslig?

Det är viktigt att komma ihåg den som drabbas av överkänslighet eller multiöverkänslighet får livslånga men. Det innebär att de barn och ungdomar som drabbas får livslånga problem i både sin vardag och i sitt yrkesliv. Reaktionerna kan stänga vägen till yrken där det är troligt att man utsätts för de allergiframkallande ämnena, som till exempel hårfrisöryrket.

Personer som har drabbats måste i sitt dagliga liv alltid undvika produkter som innehåller de allergiframkallande ämnena för att inte drabbas av allergiska reaktioner.

Hur har henna traditionellt använts?

Henna, hennapasta och hennapulver är skördade, torkade och pulveriserade blad från växten henna, lawsonia inermis.  Henna växer som höga buskar eller låga träd, blir 2-6 meter hög och finns i varma och torra områden. Den har sitt ursprung i de tropiska och subtropiska delarna av Nordafrika, Mellanöstern och Sydasien. Naturlig hennapasta varierar i färg från grönbrunt till brunt. Det finns fynd från Egypten som visar att det var vanligt att färga håret med henna redan för femtusen år sedan. De egyptiska kvinnorna använde henna för kosmetiska ändamål under flera tusen år.

Hennabladen ger ett rödorange färgämne, lawsone (2-hydroxi-1,4-naftokinon). Lawsone finns i högst koncentration i bladen, och den röda färgen syns i späda blads mittnerv. Hennablad innehåller mellan 1 och 4 procent lawsone, beroende på klimat och jordmån. Lawsone binder lätt till protein. När hennafärgämnet blandas med en svagt sur vätska färgar det hud, hår och naglar, eftersom lawsone reagerar med proteinet keratin och ger en kastanjeröd färg. Henna har använts för att färga hud, hår, naglar, läder, silke och ull.

I de områden där henna växer har det använts för hårfärgning i tusentals år. Bruket spred sig senare till Europa och Amerika men blev aldrig särskilt vanligt. Naturligt finns henna bara i en färg. Variationen i färger fås fram genom tillsats av syntetiskt framställda hårfärgningsämnen, metallsalter och andra växtfärger. Under 1920- och 1930-talen dominerade henna och blandningar av henna, indigo och kassia och andra kemikalier (under namnen röd henna, svart henna och neutral henna) marknaden för hårfärger. Hälsoriskerna ledde till att lagar och bestämmelser infördes.

I de delar av världen där henna växer användes den också för kroppsmålning. Kroppsmålningarna ses som vackra och lyckobringande. Applicering av henna som en temporär kroppssmyckning har också kulturell och religiös innebörd i dessa regioner. Kroppsmålningarna gjordes inför speciella händelser, till exempel festivaler och högtider, särskilt bröllop. Vanligen görs de på händer och fötter, där färgen blir mörkast eftersom huden där innehåller mycket keratin. Även kroppsmålningarna kom så småningom till Europa, och under de senaste tio åren har de blivit mycket populära. Detta har lett till trenden med hennamålning som kroppskonst i form av temporära tatueringar. På samma sätt som med hårfärgerna har okända ingredienser dykt upp också i henna för temporära tatueringar.

Vad är skillnaderna mellan svart henna och henna?

Under 1990-talet började hennatatuerare/kroppsmålare i Afrika, Indien, på Arabiska halvön och i väst experimentera med medel baserade på svart henna som appliceras som en tjock pasta på samma sätt som vanlig hennapasta. Syftet var att försöka hitta en metod som snabbt kunde ge djupsvarta temporära kroppsmålningar/tatueringar. De höga vinstmarginalerna för svarta hennatatueringar gjorde att det blev allt vanligare med hennapastablandningar som innehåller lite eller ingen henna. 

Är de färgämnena och andra ämnen som tillsätts i svart henna tillåtna?

Produkter som används för hårfärgning och kroppsmålning klassas som kosmetika. Kosmetikaprodukter måste följa kosmetikadirektivet (76/768/EEG), som förbjuder försäljning av kosmetikaprodukter som innehåller ämnen som listas i direktivets bilaga 2, första delen av direktivets bilaga 3, annat än med angivna begränsningar och villkor.

Exempelvis är parafenylendiamin (PPD), en vanlig tillsatts i henna, tillåtet i kosmetikaprodukter. Det är dock bara tillåtet i hårfärger i en koncentration på högst 6 % och är inte tillåtet i produkter som används för kroppsmålning.  

 
 

Svarta hennatatueringar

  • Frågor och svar om svarta hennatatueringar

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies