Zinkoxid i solskyddsprodukter

Zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter är numer tillåtet inom EU efter en lång regeländringsprocess.

Numer kan zinkoxid användas i alla kosmetiska produkter,

EU:s vetenskapliga kommitté SCCS har gjort utlåtanden om säkerheten för alla partikelstorlekar av zinkoxid använt som UV-filter (se länkar till höger).  De konstaterar att zinkoxid i nanoform eller icke-nanoform är säkert att använda i halt upp till 25% förutsatt att produkten inte riskerar att inhaleras och att nanomaterialet uppfyller ett antal tekniska kriterier. En regeländring enligt SCCS uttalande är nu införd.

Regeländringen har publicerats i EU:s officiella tidning den 22 april 2016 och träder officiellt i kraft 20 dagar efter detta. I praktiken avser inte Läkemedelsverket att beivra användandet av zinkoxid som UV-filter från och med ovanstående datum.

Regeländringen heter officiellt Förordning (EU) 2016/621

Zinkpasta som solskyddsmedel

Läkemedelsverket har också fått information om att man använder, och uppmanar till användning av, exempelvis Idomin, Zinkpasta eller andra zinksalvor som solskydd. I huvudsak på grund av att dessa produkter innehåller zinkoxid med relativt stor partikelstorlek.

Läkemedelsverket vill avråda från detta eftersom dessa produkter inte är avsedda för detta ändamål och deras solskyddande effekt har därmed inte testats. Således är det mycket svårt att bedöma om produkten ger någon solskyddande effekt, och i så fall hur stor effekten är.

Läkemedelsverket har däremot inga synpunkter på säkerheten för dessa produkter vid sin avsedda användning, som till exempel salva i blöjregionen.

 

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies