Hårfärgningsmedel

Det finns olika typer av hårfärgningsmedel som kan delas in i fyra kategorier efter hur hållbar färgen är i håret

Permanenta hårfärger kallas också för oxidationshårfärger. Ytterligare ett namn på denna kategori är tvåkomponentsfärger eftersom ingredienserna är separerade i två behållare, färgkräm respektive framkallare (aktivator), och när komponenterna blandas startar en kemisk kopplingsreaktion som skapar färgen. Eftersom hårstrået blir helt genomfärgat vid en oxidationsfärgning blir färgen motståndskraftig mot slitage och tvättning.

Demi-permanent färgning är en variant av oxidationshårfärgning som också kallas för ton-i-ton. Det karaktäristiska för denna produkttyp är att den inte bleker hårets naturliga färg utan istället förstärker den naturliga färgen. Demi-permanent färgning håller nästan lika länge som vanlig oxidationshårfärgning.

Semi-permanenta hårfärger är direktfärgande. De behöver alltså inte blandas med en framkallare. Färgämnena i de semi-permanenta produkttyperna tränger in i hårstråets ytliga struktur, medan den naturliga färgen finns kvar i hårstråets djupare del. Semi-permanenta färgningar bleks gradvis och håller i ca 6-8 tvättar.

Temporära toningar innehåller färdiga och direktfärgande färgpigment som lägger sig utanpå hårstrået. Färgerna är enkla att skölja av vid hårtvätt. Tillsammans med hårets naturliga färg ger temporär färgning håret en ny färgton.

Krav på hårfärgningsämnen

För många av de ämnen som används för hårfärgning finns begränsningar och krav. Begränsningarna gäller i vilka produkter ämnena får användas, maximalt tillåten halt och vilken märkning (information) produkternas förpackningar och behållare måste ha. Sedan tio år tillbaka pågår inom EU en genomgång av de färgämnen som används för hårfärgning, i första hand ämnena i oxidationsfärger. Under denna genomgång har tillverkarna av hårfärger fått lämna in dokumentation för de ämnen de använder och materialet har granskats av en vetenskaplig kommitté. Arbetet har resulterat i att en del ämnen löpande har förbjudits eller begränsats genom användningsregler, antingen för att tillverkarna inte lämnat in dokumentation för ämnen som de inte tänker använda längre, eller för att ämnen bedömts innebära hälsorisker när inlämnad dokumentation granskats av experterna.

 Assessment Strategy for Hair Dyes Safety (EU-kommissionen) 

Många av de ämnen som används i oxidationshårfärger innebär en risk för att man blir kontaktallergisk mot dem. Därför har det sedan länge funnits krav på att dessa produkter ska ha en text på förpackningen som varnar för allergirisken. Denna varning har dock många konsumenter inte uppmärksammat tillräckligt. Man har därför, inom EU, beslutat att införa regler om tydligare varningar, se nedan. Det pågår en fortsatt utredning på EU-nivå, om det behövs ytterligare åtgärder för att minska allergiriskerna med hårfärgningsämnen.

Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Läs och följ bruksanvisningen. Produkten är inte avsedd för användning på barn under 16 år. Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier. Färga inte håret om
- du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,
- du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,
- du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare. 

De allergiframkallande ämnena finns i första hand i oxidationshårfärgerna, men även de semi-permanenta produkterna kan innehålla allergiframkallande ämnen.

Läkemedelsverket avråder konsumenter från att göra de egna allergitester på huden som en del tillverkare föreslår, eftersom hudexperter anser att tillförlitligheten är osäker och att det finns risk för att själva testet kan orsaka kontaktallergi.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies