Läkemedelsupplysningen

Läkemedelsupplysningen (tel: 0771-46 70 10) är en upplysningstjänst dit du kan ringa och ställa generella frågor om dina mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

 

0771-46 70 10

Öppettider: helgfria vardagar kl. 08.00–20.00

*Samtalet motsvarar lokalsamtal. Pris kan variera beroende på operatör.

Priser, dina recept eller tillgången av ett visst läkemedel

Kontakta ditt lokala apotek för information.
 Lista över godkända apotek

Dina sjukdomar, symtom och behandling

Kontakta 1177 Vårdguiden eller primärvården i ditt landsting.
 Besök 1177 Vårdguiden

Läkemedelsförgiftning och akuta situationer

Ring Giftinformationscentralen (010-456 67 00) eller SOS Alarm (112).
 Besök Giftinformationscentralens webbplats

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies