Läkemedelsverkets nya Patient- och konsumentråd

Representanter från Läkemedelsverket och ledamöter från ett brett urval av patient- och konsumentorganisationer samlades den 22 mars 2017 för ett första rådsmöte. Mer information och minnesanteckningar från mötet kommer inom kort att läggas ut på denna sida.

Fokus ska vara på tvåvägskommunikation och inriktas särskilt på att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter. Interaktionerna ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna och deras medlemsorganisationer och nätverk.

Syftet med att inrätta ett Patient- och konsumentråd är att Läkemedelsverket ska samverka i dialog med patienter och konsumenter för att:

a. öka Läkemedelsverkets kunskap om patienters och konsumenters erfarenheter av och syn på sjukdom i relation till användning av läkemedel och medicintekniska produkter.

b. bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation till patienter och konsumenter från Läkemedelsverket.

c. öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag och verksamhet.

Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters- och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Läkemedelsverket använder begreppen patient och konsument, men vill även inkludera organisationer som kategoriserar sig som funktionshinderorganisationer och brukarorganisationer.

Läkemedelsverkets Patient- och konsumentråd

Nu är urvalet till vårt Patient- och konsumentråd klart. De organisationer som kommer ingå i rådet är nedanstående:

Astma-Allergi förbundet
Barnplantorna
Föreningen för de Neurosedynskadade
HIV-Sverige
ILCO (Tarm-uro och Stomiförbundet)
Mun- och halscancerförbundet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Prostatacancerförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet HjärtLung
Sköldkörtelföreningen
SPF Seniorer
Svenska Diabetesförbundet
Synskadades Riksförbund(SRF)
Ung Cancer
WED-förbundet

Alla rådsrepresentanter (patient/konsument) utses på en tidsbegränsad mandatperiod av 2 år. Arbetet med rådet leds av rådsansvarig Lena Ring på Läkemedelsverket med stöd av en verksövergripande arbetsgrupp. Samverkan kommer till att börja med gälla mer generella frågor än direkt involvering i produktspecifika aktiviteter (vänstra sidan av illustrationen med den blå breda pilen). Det kommer vara 2 rådsmöten per år under 2017 och 2018, och det första rådsmötet sker den 22 mars på Läkemedelsverket i Uppsala (se agenda). Arbetet kommer att utvärderas efter detta och erfarenheterna kommer då ligga till grund för en utformning av Läkemedelsverkets fortsatta samverkan med patienter och konsumenter.

 

 

 

Se illustrationen i fullformat 

 

 

 


 
 

Kontakta oss

Pinelopi Lundquist, gruppchef
Läkemedel i användning
Tel: 018-17 48 39

Elisabeth Lind-Hammar, administratör
Läkemedel i användning
Tel: 018-17 46 89

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies