Läkemedelsverkets nya Patient- och konsumentråd

Läkemedelsverket har beslutat att inrätta ett Patient- och konsumentråd. Det första rådsmötet är beräknat att genomföras den 22 mars 2017.

Fokus ska vara på tvåvägskommunikation och inriktas särskilt på att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter. Interaktionerna ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna och deras medlemsorganisationer och nätverk.

Syftet med att inrätta ett Patient- och konsumentråd är att Läkemedelsverket ska samverka i dialog med patienter och konsumenter för att:

a. öka Läkemedelsverkets kunskap om patienters och konsumenters erfarenheter av och syn på sjukdom i relation till användning av läkemedel och medicintekniska produkter.

b. bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation till patienter och konsumenter från Läkemedelsverket.

c. öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag och verksamhet.

Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters- och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Läkemedelsverket använder begreppen patient och konsument, men vill även inkludera organisationer som kategoriserar sig som funktionshinderorganisationer och brukarorganisationer.

Intresserad av att bli rådsmedlem?

Inbjudan till att delta i rådet har distribuerats till olika patient- och konsumentorgansationer. Totalt kommer 16 representanter att utses, varav 8 bjuds in direkt. Alla patient- och konsumentorganisationer är välkomna att skicka in sin intresseanmälan. Även de 8 organisationer som bjuds in direkt ombeds att fylla i ansökan om deltagande. De organisationer som bjuds in direkt är:

  • Astma och allergiförbundet
  • Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH)
  • Reumatikerförbundet
  • Riksförbundet HjärtLung
  • Riksförbundet Sällsynta diagnoser
  • Sveriges Konsumenter
  • SPF Seniorerna
  • Ung cancer

 

Alla rådsrepresentanter (patient/konsument) utses på en tidsbegränsad mandatperiod av 2 år.

Sistan datum för att skicka in din anmälan är den 6 februari 2017.

Arbetet med rådet leds av rådsansvarig Lena Ring på Läkemedelsverket med stöd av en verksövergripande arbetsgrupp. Samverkan kommer till att börja med gälla mer generella frågor än direkt involvering i produktspecifika aktiviteter (vänstra sidan av illustrationen med den blå breda pilen). Det kommer vara 2 rådsmöten per år under 2017 och 2018. Arbetet kommer att utvärderas efter detta och erfarenheterna kommer då ligga till grund för en utformning av Läkemedelsverkets fortsatta samverkan med patienter och konsumenter.

 

 

 

Se illustrationen i fullformat 

 

 

 


 
 

Kontakta oss

Lena Ring, forskare
Läkemedel i användning
Tel: 018-17 48 92

Elisabeth Lind-Hammar, administratör
Läkemedel i användning
Tel: 018-17 46 89

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies