Presentation av rådsrepresentanter i Läkemedelsverkets patient- och konsumentrådet

Alla rådsrepresentanter (patient/konsument) utses på en tidsbegränsad mandatperiod av tre år. Arbetet med rådet leds av rådsansvarig på Läkemedelsverket med stöd av en verksövergripande arbetsgrupp.

 

Ulf Brändström
Generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet. Har arbetat för förbundet i mer än 25 år, framför allt med intressepolitiska frågor.

 Astma- och allergiförbundet

Magnus Lindahl
Styrelseledamot i Barnplantorna. Förälder och medlem sedan 2006. Barnplantorna är ett riksförbund för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat.

 Barnplantorna

Björn Håkansson
Sedan 2004 ordförande i föreningen. Arbetar främst med handikappolitiska frågor nationellt och internationellt. Har ett stort internationellt nätverk.

 Föreningen för de Neurosedynskadade

Peter Månehall
Ombudsman på HIV-Sverige sedan 6 år tillbaka. Har mångårig erfarenhet utifrån att ha arbetat med hiv sedan 1989. 

 HIV-Sverige

Bo Karlsson
Förbundsordförande. ILCO arbetar för att förbättra situationen för bland annat dem med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).

 ILCO (Tarm- uro- och Stomiförbundet)

Ulf Jönson
Vice ordförande i förbundet. Numera pensionär, har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst samt inom äldre- och handikappomsorg. 

 Mun- och halscancerförbundet

Inger Forsgren
Styrelseledamot i NSPH samt förbundsordförande i Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling, RFHL. 

 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Bernt Åslund
Sitter med i förbundets styrelse och är läkemedelsansvarig i förbundet. 

 Prostatacancerförbundet

Anna Schéle
Styrelseledamot i förbundet. Erfarenhet av reumatiska sjukdomar hos barn och vuxna, diagnosråd och patient- och närståendefrågor. 

 Reumatikerförbundet

Allan Larsson
Har ingått i styrelsen i tio år, nu som 2:e vice ordförande. Har arbetat med bland annat förbundets forskningsfond och den nya sjukhusenkäten om eftervården av hjärtpatienter. 

 Riksförbundet HjärtLung

Emese Gerentsér
Vice ordförande i Sköldkörtelförbundet som arbetar för ökad forskning, bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård.

 Sköldkörtelförbundet

Thony Björk
Sakkunnig i läkemedelsfrågor SPF Seniorerna. Leg apotekare. Arbetar för en bättre förskrivning, användning och uppföljning av läkemedel med fokus på årsrika. 

 SPF Seniorerna

Carina Benjaminsson
Intressepolitisk strateg i Diabetesförbundet. Har fokus på att sprida kunskap om diabetesrelaterade frågor och ge inspiration om egenvård, exempelvis om kost och motion.

 Svenska Diabetesförbundet

Henrik Götesson
Handläggare på Synskadades Riksförbund med IToch konsumentfrågor som specialområden.

 Synskadades Riksförbund (SRF)

Sten Sevborn
Controller WED-Förbundet. Engagerad i Sverige och internationellt.

 WED-Förbundet (Willis-Ekbom Disease/restless legs syndrom, RLS)

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies