Så här känner du igen säkra HIV-självtester

HIV är ett virus som kan överföras mellan människor och om du misstänker att du har blivit smittad så ska du testa dig. Väljer du att köpa ett självtest online eller i butik ska du kontrollera att testet är CE-märkt, vilket är en av garanterna för ett säkert självtest.

Misstänker du att du har HIV kan du testa dig på en vårdcentral eller med ett självtest som kan köpas i butik eller online. Det är viktigt att självtesterna uppfyller de säkerhetskrav som den medicintekniska lagstiftningen ställer på produkterna för att du ska kunna lita på testresultatet. Självtester som inte uppfyller lagkraven kan ge falska resultat.

Självtester som uppfyller säkerhetskraven ska vara märkta på följande sätt:

  • CE-märke med fyrsiffrigt ID-nummer
  • Namn och adress på ansvarig tillverkare
  • Bäst-före datum
  • Lotnummer som anger vilken produktionsomgång testet kommer ifrån
  • Uppgifter om hur testet ska förvaras
  • Information hur värme, kyla, ljus och fuktighet kan påverka testet

Bild på CE-märket

I förpackningen ska det finnas en lättbegriplig bruksanvisning, skriven på svenska. Bruksanvisningen ska vara detaljerad och lätt att förstå. Det ska vara lätt för den som ska testa sig att följa instruktionerna, genomföra testet och tolka provsvaret. Det ska även framgå hur säkert testresultatet är.

Följande ska framgå av bruksanvisningen:

  • Information om det krävs extra utrustning för att genomföra testet, exempelvis tidtagarur och ett kärl att eventuellt samla upp provet i.
  • Information om handhygien
  • Information om hur testresultaten ska tolkas
  • Information om vad du ska göra efter att du testat dig

Saknar självtesterna ovanstående märkning och en tydlig, lättbegriplig bruksanvisning? Köp inte produkten, du kan inte lita på testresultatet. Tala gärna om för försäljningsstället om du misstänker att en produkt inte verkar stämma med kraven. Kontakt kan i så fall tas även med Läkemedelsverket.

Faktaruta

För vissa av de sjukdomar som ingår i smittskyddslagen bland annat HIV, är det gratis att testa sig oavsett hur gammal du är eller på vilken mottagning du testar dig.

 
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies