Patient- och konsumentråd

Representanter från Läkemedelsverket och ledamöter från ett brett urval av patient- och konsumentorganisationer ingår i rådet.

 

Fokus ska vara på tvåvägskommunikation och inriktas särskilt på att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter. Interaktionerna ska vara till nytta för både Läkemedelsverket och rådsrepresentanterna och deras medlemsorganisationer och nätverk.

Syftet med att inrätta ett patient- och konsumentråd är att Läkemedelsverket ska samverka i dialog med patienter och konsumenter för att:

a. öka Läkemedelsverkets kunskap om patienters och konsumenters erfarenheter av och syn på sjukdom i relation till användning av läkemedel och medicintekniska produkter.

b. bidra till en mer riktad och effektiv kommunikation till patienter och konsumenter från Läkemedelsverket.

c. öka patienters och konsumenters förståelse för hela Läkemedelsverkets uppdrag och verksamhet.

Visionen är att med utgångspunkt från Läkemedelsverkets mål och patienters- och konsumenters behov vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Läkemedelsverket använder begreppen patient och konsument, men vill även inkludera organisationer som kategoriserar sig som funktionshinderorganisationer och brukarorganisationer.

Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

I patient- och konsumentrådet ingår följande organisationer:

Astma-Allergi förbundet
Barnplantorna
Föreningen för de Neurosedynskadade
HIV-Sverige
ILCO (Tarm-uro och Stomiförbundet)
Mun- och halscancerförbundet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Prostatacancerförbundet
Reumatikerförbundet
Riksförbundet HjärtLung
Sköldkörtelförbundet
SPF Seniorer
Svenska Diabetesförbundet
Synskadades Riksförbund (SRF)
WED-Förbundet

Alla rådsrepresentanter (patient/konsument) är utsedda på en tidsbegränsad mandatperiod av två år, som från och med januari 2019 förlängs med ytterligare ett år. Arbetet med rådet leds av rådsansvarig på Läkemedelsverket med stöd av en verksövergripande arbetsgrupp. Rådsmöten äger rum på Läkemedelsverket två gånger per kalenderår.


 
 

Kontakta oss

Brita Sjöström, samordnare
Verksamhetsområde Användning
Tel: 018-17 47 49

Elisabeth Lind-Hammar, administratör
Tel: 018-17 46 89

 

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies