Alla rådsrepresentanter (patient/konsument) utses på en mandatperiod om tre år. Arbetet med rådet leds av rådsansvarig på Läkemedelsverket med stöd av en verksövergripande arbetsgrupp.

 

Ulf Brändström
Generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet. Har arbetat för förbundet i mer än 25 år, framför allt med intressepolitiska frågor.

 Astma- och allergiförbundet

Magnus Lindahl
Styrelseledamot i Barnplantorna. Förälder och medlem sedan 2006. Barnplantorna är ett riksförbund för barn med cochleaimplantat och barn med hörapparat.

 Barnplantorna

Björn Håkansson
Sedan 2004 ordförande i föreningen. Arbetar främst med handikappolitiska frågor nationellt och internationellt. Har ett stort internationellt nätverk.

 Föreningen för de Neurosedynskadade

Peter Månehall
Ombudsman på HIV-Sverige sedan sex år tillbaka. Har mångårig erfarenhet utifrån att ha arbetat med hiv sedan 1989. 

 HIV-Sverige

Bo Karlsson
Förbundsordförande. ILCO arbetar för att förbättra situationen för bland annat dem med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD).

 ILCO (Tarm- uro- och Stomiförbundet)

Ulf Jönson
Vice ordförande i förbundet. Numera pensionär, har tidigare arbetat inom kommunal socialtjänst samt inom äldre- och handikappomsorg. 

 Mun- och halscancerförbundet

Inger Forsgren
Styrelseledamot i NSPH samt förbundsordförande i Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling, RFHL. 

 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Bernt Åslund
Sitter med i förbundets styrelse och är läkemedelsansvarig i förbundet. 

 Prostatacancerförbundet

Anna Schéle
Styrelseledamot i förbundet. Erfarenhet av reumatiska sjukdomar hos barn och vuxna, diagnosråd och patient- och närståendefrågor. 

 Reumatikerförbundet

Allan Larsson
Har ingått i styrelsen i tio år, nu som andre vice ordförande. Har arbetat med bland annat förbundets forskningsfond och den nya sjukhusenkäten om eftervården av hjärtpatienter. 

 Riksförbundet HjärtLung

Katarina Nydahl
Styrelseledamot i Sköldkörtelförbundet
Arbetar för ökad kunskap kring, och individanpassad behandling av, sköldkörtelsjukdomar.
 Sköldkörtelförbundet

Thony Björk
Sakkunnig i läkemedelsfrågor SPF Seniorerna. Leg apotekare. Arbetar för en bättre förskrivning, användning och uppföljning av läkemedel med fokus på årsrika. 

 SPF Seniorerna

Cajsa Lindberg

 Svenska Diabetesförbundet

Henrik Götesson
Handläggare på Synskadades Riksförbund med IToch konsumentfrågor som specialområden.

 Synskadades Riksförbund (SRF)

Sören Berg
Vice ordförande i förbundet. Svåra besvär av sjukdomen sedan tidig barndom. Fick behandling först i 35-årsåldern, vilket gav stor lättnad. Sedan dess arbetat med sjukvårdsorganisation i många sammanhang, men inte riktigt velat tänka på den egna sjukdomen förrän nu vid pensionering.

 WED-Förbundet (Willis-Ekbom Disease/restless legs syndrom, RLS)

 

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies