Receptfria läkemedel mot värk

Receptfria värktabletter är avsedda för tillfällig användning. Det finns ett 40-tal receptfria läkemedel som kan användas mot tillfällig värk. Antalet aktiva ämnen (substanser) som ingår i dessa preparat är nio stycken - flera mediciner innehåller ett och samma aktiva ämne. Den här informationen hjälper dig att välja rätt och minska risken för felaktig användning.

Det kan finnas en risk med att kombinera olika mediciner som har samma aktiva ämne, men som säljs under olika namn. Det kan leda till att du får i dig för hög dos vilket i sin tur kan leda till biverkningar och vara farligt.

Samma aktiva ämne kan dessutom finnas i dina eventuella receptbelagda mediciner.

Läs alltid bipacksedeln och ta aldrig högre doser än de angivna. Det ger inte bättre smärtstillande effekt, men ökar däremot risken för biverkningar. Vid långvarig värk, eller när receptfria värktabletter inte ger adekvat smärtlindring, bör du vända dig till sjukvården för att utreda bakomliggande orsaker till besvären.

Paracetamol

Paracetamol ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Alvedon
 • Pamol
 • Panodil
 • Paracetamol
 • Reliv

 

Paracetamol används mot lätta till måttliga smärtor och mot feber. Paracetamol orsakar inte magbesvär som t ex magsår. Detta gör medicinen särskilt lämpad för patienter som har sådana besvär. Den är också lämplig för dig som av någon anledning inte kan använda acetylsalicylsyra eller andra så kallade NSAID (se vidare nedan).

Under kort tid och i normala doser är paracetamol även säkert att använda för dig som tar blodförtunnande läkemedel (t.ex. Waran) .

Doser över de rekommenderade kan orsaka svåra, livshotande skador på levern. För höga doser är särskilt skadligt tillsammans med alkohol, eftersom alkohol också skadar levern.

Observera att paracetamol också ingår i flera receptbelagda mediciner.

 

NSAID/ASA:

Receptfria NSAID/ASA innehåller följande aktiva ämnen:

 • Acetylsalicylsyra ASA
 • Ibuprofen
 • Naproxen
 • Diklofenak
 • Nabumeton

 

Gruppen icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel (NSAID) verkar genom att hämma kroppens tillverkning av prostaglandiner, en grupp ämnen som bildas i ökad mängd vid skador och inflammation, och ger lindring vid inflammation, smärta och feber. Dess antiinflammatoriska effekt är en stor fördel.

 

Användning av dessa läkemedel kan leda till

 • försämrad astma eller astmaanfall
 • ökad risk för hjärtproblem
 • ökad risk för blödning för de som tar Waran
 • ökad risk för magbesvär, särskild hos äldre
 • minskad möjlighet att bli gravid
 • huvudvärk som kan uppstå när behandlingen upphör.

 

Olika NSAID ska inte kombineras eftersom det ökar risken för biverkningar!

 

Ibuprofen ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Alindrin
 • Burana brus
 • Ibumax
 • Ibumetin
 • Ibumetin gel
 • Ibuprofen
 • Ipren

 

Ibuprofen är inflammationsdämpande och används mot huvudvärk, menstruationssmärtor, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk samt vid feber. Ibuprofen, liksom övriga NSAID-preparat, irriterar magslemhinnan och kan orsaka magsår.

Ibuprofen-gel används utvärtes bland annat för behandling av mild till måttlig muskel- och ledvärk. Vid användning av antiinflammatorisk gel ska man inte sola (gäller även solarium) på grund av den ökade risken för hudbiverkningar.

 

Naproxen ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Alpoxen
 • Eox
 • Naproxen
 • Pronaxen

 

Naproxen är antiinflammatiorisk och febernedsättande. Det används mot värk, menstruationssmärtor och migränanfall.

Besvär från mag-tarmkanalen är vanligt och risken för magsår är ökad.

 

Acetylsalicylsyra (ASA) ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Albyl minor
 • Alka-Seltzer brus
 • Aspirin
 • Bamyl Koffein brus
 • Magnecyl brus
 • Treo brus

Acetylsalicylsyra används mot led- och muskelsmärtor, feber vid förkylningssymtom, huvudvärk, tandvärk och menstruationssmärtor.

Acetylsalicylsyra är liksom alla NSAID irriterande på magslemhinnan och kan orsaka magsår. Biverkningarna är i stor utsträckning beroende av dosens storlek och behandlingstidens längd.

Glukosamin

Glukosamin ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Artrox
 • Comfora
 • Donacon pulver 
 • Glucomed
 • Glukosamin
 • Glucosamin Ferrosan
 • Glucosamine pulver
 • Glucosine
 • Perigona

 

Glukosamin används för att lindra symtomen vid knäledsartros eller liknande ledvärk. Har inte samma egenskaper som de andra. Är inte febernedsättande. Den hjälper inte vid akuta smärtor. Innehåller ett kroppseget ämne. Ger inte magbiverkningar.

Övriga receptfria värkmediciner som endast säljs på apotek:

Diklofenak

Diklofenak ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Diclofenac T
 • Eeze
 • Eeze Kutan spray
 • Eezeneo
 • Voltaren T
 • Voltaren gel

 

Diklofenak lindrar värk, feber och inflammation. Det används mot huvudvärk, tandvärk, migränanfall, menstruationssmärtor och muskel- eller ledvärk. Diklofenak är liksom alla NSAID irriterande på magslemhinnan.

Eeze kutan spray och voltaren gel som kan köpas både på apotek och i detaljhandeln används mot smärta i samband med muskel- och ledskador. Man ska inte sola (gäller även solarium) på grund av den ökade risken för hudbiverkningar.

Nabumeton

Nabumeton ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Nabumeton
 • Relifex

Nabumeton har antiinflammatorisk och smärtlindrande effekt som används framför allt vid värk när man har reumatiska sjukdomar eller andra inflammatoriska sjukdomar.

Triptaner

Receptfria triptaner innehåller de aktiva ämnena sumatriptan och zolmitriptan och ingår i följande receptfria läkemedel:

 • Sumatriptan
 • Oriptan
 • Zumo
 • Zomig nasal
 • Zomig rapimelt

 

Det är ett läkemedel mot akut migränanfall, som vanligen tas när man inte får lindring av NSAID, acetylsalicylsyra eller paracetamol. Ska inte tas kontinuerligt. Personer med hjärtkärlsjukdomar bör fråga läkaren innan de börjar använda dessa typer av läkemedel.

Fenazon

Fenazon ingår i Koffazon N

Innehåller fenazon som har smärtlindrande egenskaper och koffein som är uppiggande.

 
 

Mer information

Har du frågor om läkemedel kan du ringa Läkemedelsupplysningen, telefon 0771-46 70 10.

Mer om Läkemedelsupplysningen
 

Relaterad information

 Välj rätt värktabletter

En översikt över alla receptfria läkemedel mot värk och feber.

   
 
Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies