Reklamation av läkemedel

Om du upptäcker ett fel eller att något inte fungerar med ditt läkemedel kan du reklamera läkemedlet. Du ska då i första hand vända dig till närmaste apotek eller till inköpsstället som har skyldighet att ta emot reklamationen.

Enligt lag kan du reklamera alla läkemedel som är inhandlade på apotek eller andra försäljningsställen i Sverige. Det gäller naturligtvis även om varan är inköpt via internet.

Apoteket eller butiken skickar din reklamation till läkemedelsföretaget. Företaget är skyldigt att följa upp alla reklamationer som kommer in och reder ut vad som kan ha hänt. Oftast behöver de produkten för att kunna göra en bra bedömning. Därför ska du ta med så mycket som möjligt av förpackningen och innehållet till apoteket eller butiken.

Du kan också kontakta Läkemedelsverket via

E-post: registrator@lakemedelsverket.se

Brev: Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

 
 

Mer information


Läkemedelsbranschens webbportal för reklamation av läkemedel:

 Reklamera läkemedel

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies