Lagstiftning om sprutor och kanyler

Lagstiftningen om sprutor och kanyler syftar till att förhindra att de används för att injicera narkotika eller dopningsmedel. Vid köp av sprutor och kanyler för andra ändamål än medicinska är åldersgränsen 20 år och privat införsel tillåts om den sker för medicinskt bruk eller annat lovligt ändamål.

Lagstiftningen gäller för sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen genom huden.

Köpa sprutor och kanyler

Personer under 20 år får bara köpa sprutor eller kanyler om varan behövs för köparens medicinska bruk. Med medicinskt bruk menas framför allt användning efter bedömning av läkare eller annan sjukvårdspersonal och som kan visas med till exempel ett recept.

Det är också tillåtet för personer under 20 år att köpa sprutor eller kanyler för en familjemedlem (make, sambo, barn, förälder eller syskon) som behöver varan medicinskt.

Den som säljer sprutor och kanyler ska inte sälja varorna om det finns misstanke att dessa kan komma att användas vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel.

Det kan också finnas andra omständigheter, så som interna rutiner, som gör att man inte säljer sprutor eller kanyler till privatpersoner. 

Om sprutor eller kanyler har förordnats till patienten, av till exempel en läkare, har apoteken enligt lag skyldighet att lämna ut dessa.

Föra in sprutor och kanyler i Sverige

En privatperson får inte föra in sprutor eller kanyler till Sverige, vare sig via postförsändelser eller vid in- och hemresor till Sverige. Undantag gäller om produkterna behövs för personens egna eller familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål.

Det är Tullverket som avgör vad som är lovligt ändamål och bevisbördan ligger hos den enskilde.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies