Hitta rätt i apotekets egenvårdshylla

När du står på apoteket och ska välja en produkt kan det vara svårt att se att produkterna tillhör olika grupper som fungerar på olika sätt. Visste du att kosttillskott inte är till för att behandla sjukdomar? Lär dig mer om vad som skiljer grupperna åt, så gör du ett bättre val. Tveka heller inte att prata med apotekspersonalen.

 

- Receptfria läkemedel är till för att behandla sjukdomar. Det gäller också naturläkemedel och växtbaserade läkemedel. Läkemedelsverket gör alltid en noggrann bedömning av att läkemedlet fungerar, det vill säga att nyttan med läkemedlet är större än risken. Tillverkningen är också noga kontrollerad.

- Medicintekniska produkter är också till för att behandla sjukdomar. De tas oftast inte upp av kroppen utan de kan till exempel skölja ögonen eller näsan, smörja huden eller lägga sig som en hinna i halsen. Det är företagen själva som ansvarar för att produkten lever upp till vad som påstås.

- Traditionella växtbaserade läkemedel. Det finns inga vetenskapliga bevis för att produkterna är effektiva mot sjukdomar, däremot har växterna använts som huskurer under lång tid. Tillverkningen kontrolleras på samma sätt som för andra läkemedel.
 
- Kosttillskott är livsmedel och de är inte alls till för att behandla sjukdomar. Produkterna kontrolleras inte av någon myndighet innan de börjar säljas. 

Så känner du igen produkterna

Medicintekniska produkter: Är märkta med symbolen:
 

Kosttillskott: Är märkta ”Kosttillskott”.

Traditionella växtbaserade läkemedel: Har texten ”Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning”.

Naturläkemedel: Är märkta ”Naturläkemedel”.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies