Information om botulinumtoxin och ”fillers”

Det har under flera år kommit in frågor till Läkemedelsverket om försäljning och användning av botulinumtoxin (”botox”) och ”fillers”. Här får du som har fått eller ska få botox- eller fillerinjektioner eller som bara vill veta mer om området grundläggande information.

Botulinumtoxin, även kallat botox, är ett nervgift som har en muskelförlamande effekt och används inom sjukvården som ett muskelavslappnande medel. Det verkar genom att blockera nervimpulser i de muskler som injicerats och då minskar musklernas sammandragningar. Effekten är avtagande och försvinner efter ett antal månader.

Olika användningsområden är till exempel behandling av kramper i muskler i samband med neurologisk sjukdom eller invaliditet, kronisk migrän, överaktiv blåsa eller kraftiga svettningar.

Läkemedel med botulinumtoxin är även godkända för behandling av ansiktsrynkor.

Oavsett behandlingsområde är produkterna alltid receptbelagda läkemedel och inte kosmetiska produkter då de inte ska användas på huden utan injiceras och de har liksom andra läkemedel en farmakologisk effekt.

Hur farligt är botulinumtoxin?

Då botulinumtoxin är ett kraftigt nervgift kan det vid felaktig användning orsaka biverkningar som muskelsvaghet och svårigheter med att svälja och andas. Biverkningarna kan vara lätta till allvarliga.

Om man har fått botulinumtoxin injicerat och upplever svårigheter att andas, svälja eller tala ska man omedelbart kontakta sjukvården.

Vem får injicera botulinumtoxin?

Det är ansvarig förskrivare, exempelvis en läkare, som kan beställa produkten. Hen ska sedan säkerställa att den ges av personal med särskild kompetens och kunskap om hur läkemedlet ska användas. Om botulinumtoxin används på fel sätt kan det leda till allvarliga reaktioner, särskilt hos patienter som redan upplever svårigheter att svälja eller har muskelsvaghet.

Hur får botulinumtoxin säljas?

Produkter med botulinumtoxin är receptbelagda läkemedel som bara kan säljas på godkända apotek. De ska ha förpackningar med information på svenska. All annan försäljning är förbjuden.

Om förpackningarna har information på annat språk än svenska kan de ha köpts in på ett sätt som inte är lagligt. Det innebär att man inte kan lita på varken innehåll eller kvalitet.

Var kan jag hitta mer information om läkemedel med botulinumtoxin?

I Läkemedelsfakta kan du se vilka läkemedel som är godkända i Sverige. I läkemedlens produktinformation kan du läsa mer om till exempel godkända användningsområden och biverkningar.

Vad är "fillers"?

Fillers är injektionsbehandlingar som personal på skönhetssalonger använder för att bland annat fylla ut rynkor för att ge ett slätare och ungdomligare utseende. Fillers kan även användas för läppförstoring.

Produkterna innehåller ämnen som har en förmåga att binda vatten, till exempel hyaluronsyra som också finns naturligt i kroppen.

Produkterna är inte läkemedel, utan säljs som medicintekniska produkter. Det innebär att produkterna inte behöver vara godkända av Läkemedelsverket innan de får säljas. Att den som tillverkar "fillers" uppfyller kraven på säkerhet och funktion ska granskas av ett oberoende företag innan produkterna börjar säljas. Vilket det oberoende företaget är ska vara anmält till Läkemedelsverket.

Hur får "fillers" säljas och vem får behandla?

Medicintekniska produkter måste vara CE-märkta. För "fillers" ska det också stå fyra siffror tillsammans med CE-märket på produkten, för att den ska få säljas. Produkten måste även ha svensk bruksanvisning och märkning. Det finns idag inga formella krav i regelverket på vem som får utföra behandling med "fillers". Det är kommunen där skönhetskliniken ligger som kontrollerar verksamheten.

 
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies