Läkemedel till djur

Vad som är ett läkemedel beskrivs i läkemedelslagen och definitionen är samma för både djur och människa. Läkemedelsverket godkänner läkemedel till djur på samma sätt som läkemedel till människa.

Djurläkemedel utgörs framför allt av kemiska läkemedel där den aktiva substansen är ett kemiskt framställt ämne, och immunologiska; i huvudsak vacciner. Växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel till djur kan godkännas av Läkemedelsverket, men detta är mindre vanligt förekommande.

Vid godkännande av ett läkemedel bedöms effekten och säkerheten för djuret som ska behandlas, men även säkerheten för den som ska hantera eller kommer i kontakt med läkemedlet, samt säkerheten för miljön. För antibiotika till djur värderas också alltid risken för överföring av resistens till människa.

Då ett läkemedel godkänns för användning till djur som producerar livsmedel såsom kött, mjölk, ägg, och honung, beslutas alltid om en karenstid ska tillämpas för att säkerställa att konsumenten inte får i sig skadliga halter av läkemedelsrester. Karenstiden är den tid som måste förlöpa mellan sista behandlingstillfället och tidpunkten då livsmedel såsom mjölk, kött och ägg, kan tillvaratas för konsumtion.

Läkemedelsverket beslutar om ett läkemedel ska vara receptbelagt eller om det får säljas receptfritt. Receptfria läkemedel till djur får endast säljas på apotek.

Läkemedelsverket följer kontinuerligt säkerheten vid användning av godkända läkemedel till djur. Rapporter om biverkningar hos djuret men även hos människan som hanterat läkemedlet utgör grunden för denna uppföljning och det är därför viktigt att biverkningar rapporteras till myndigheten.

Information om läkemedel till djur finner du i läkemedlets produktinformation och för vissa läkemedel i monografier som skrivs av Läkemedelsverket.

I högerspalten finns länkar till olika områden som rör läkemedel till djur.

 
 

Läkemedelsfakta

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies