Tidpunkt för godkännandet

Av sekretesskäl kan Läkemedelsverket inte redovisa hur en utredning av ett läkemedel ligger till tidsmässigt, eller vilka läkemedelsansökningar som är under utredning.

Två faktorer avgör om ett läkemedel kommer att godkännas för försäljning i Sverige.

  • Om företaget lämnar in en ansökan om godkännande av försäljning av läkemedlet i Sverige eller i hela EU
  • Om företaget har dokumentation som visar att läkemedlet uppfyller gällande krav på kvalitet, säkerhet och effekt.

Det händer att ett läkemedelsföretag annonserar att ett visst läkemedel snart kommer att godkännas. Vid sådana tillfällen får Läkemedelsverket ofta frågor om när beslutet om godkännande för försäljning kommer att fattas. Av sekretesskäl kan vi inte lämna ut information om hur en utredning av ett läkemedel ligger till. Av samma anledning kan Läkemedelsverket inte heller tala om vilka läkemedelsansökningar vi för tillfället utreder.

För svar på dessa frågor hänvisar Läkemedelsverket till det företag som lämnat in ansökan.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies