Vanliga frågor om växtbaserade läkemedel

På den här sidan finner du vanliga frågor och svar om växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel.

Bokmärken på denna sida:

Vad är det för skillnad på växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel?

Hur är produkterna märkta?

Är den produkt jag använder ett godkänt läkemedel?

Var får naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel säljas?

Vad gäller vid import/införsel?

Jag använder läkemedel och naturprodukter samtidigt. Är det något problem? 

Vilka är de vanligaste biverkningarna?

Vilka naturprodukter ska man vara försiktig med om man använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten?

Kan man få naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel förskrivet på recept?

Kan barn behandlas med naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel?

Var kan man se om det finns läkemedel som innehåller en viss växt?

Varför avregistreras ett läkemedel?

Varför är det så många naturläkemedel som är avregistrerade?

 


Vad är det för skillnad på växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel?

De aktiva komponenterna i växtbaserade läkemedel och traditionella växtbaserade läkemedel utgörs av växtmaterial. Skillnaden mellan dessa två produktkategorier ligger i effektdokumentationen. För växtbaserade läkemedel krävs vetenskapliga studier som bekräftar effekten för det aktuella användningsområdet. För traditionella växtbaserade läkemedel ska effekten bedömas vara rimlig och användningsområdet baseras endast på traditionellt bruk av växtmaterialet under minst 30 år (varav minst 15 år inom EU).

I många produkter har de aktiva komponenterna koncentrerats till extrakt med hjälp av lösningsmedel. Läkemedel kan innehålla produktspecifika extrakt och detta kan medföra att två produkter som baseras på växtmaterial från samma art ändå tillhör olika produktkategorier och har olika användningsområden.

För naturläkemedel är de aktiva komponenterna djurdelar (till exempel fiskolja), bakteriekulturer, mineraler och salter.

Hur är produkterna märkta?

På naturläkemedel står det "Naturläkemedel" på förpackningen. Traditionella växtbaserade läkemedel känns igen på texten som beskriver produktens användningsområde (indikationen) som ska finnas tryckt på förpackningen. Indikationstexten ska inledas med ”Traditionellt växtbaserat läkemedel …”. På motsvarande vis står det ”Växtbaserat läkemedel …” för godkända växtbaserade läkemedel.

Är den produkt jag använder ett godkänt läkemedel?

Det finns en mängd olika naturpreparat till försäljning och ett stort utbud finns också på Internet. Som konsument är det viktigt att vara vaksam då många olagliga och helt okontrollerade produkter finns på marknaden. Det är olagligt att sälja produkter med medicinska påståenden om de inte är godkända läkemedel. Läkemedel, inklusive växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel, granskas och godkänns av Läkemedelsverket innan produkten får försäljas.

Godkända läkemedel finns listade på sidan Läkemedelsfakta. Läs även under frågan ovan hur godkända produkter ska vara märkta.

Livsmedel, exempelvis kosttillskott, får marknadsföras med vissa hälsopåståenden. Observera att hälsopåståenden skiljer sig från medicinska påståenden och under länkarna nedan kan du hitta ytterligare information om vad man faktiskt får säga om de olika produktklasserna. Livsmedelsverket är den myndighet du ska vända dig till om du har frågor om livsmedel.  

 Är min produkt ett läkemedel?

 Läs mer om kosttillskott (Livsmedelsverket)

Var får naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel säljas?

Enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel får naturläkemedel säljas även av annan än apotek i Sverige och får därför säljas både på apotek och i dagligvaruhandeln. Även försäljning via internet är tillåten (inom Sverige). Samma regler gäller traditionella växtbaserade läkemedel.

Växtbaserade läkemedel får säljas på samma sätt som andra ”vanliga” läkemedel. Huvudregeln är alltså att de bara får säljas på apotek. Vissa receptfria växtbaserade läkemedel kan säljas av dagligvaruhandeln på samma sätt som vissa andra receptfria läkemedel får säljas där.

 Att köpa läkemedel säkert 

 Försäljning av VBL, TVBL och NLM 

Vad gäller vid import/införsel?

Läkemedelsprodukter får försäljas i Sverige först efter att ha granskats och godkänts av Läkemedelsverket. Detta gäller även för naturprodukter som importeras från andra EU-länder, USA samt övriga världen, hur välkända produkterna än är i sitt hemland. Ett godkänt läkemedel från ett annat EU-land är inte per automatik godkänt i Sverige. Vilka produkter som klassificeras som kosttillskott (livsmedel) kan också skilja mellan olika länder så en produkt som säljs som kosttillskott i ett annat land kan klassificeras som läkemedel i Sverige.

För ytterligare information om import/införsel i kommersiellt syfte, se länk nedan.

 Information till företag

För ytterligare information om import/införsel för privat bruk, se länkar nedan.

 Mer information om att ta med sig produkter från andra länder samt att beställa/skicka produkter per post

 

Jag använder läkemedel och naturprodukter samtidigt. Är det något problem?

Tyvärr finns oftast för lite uppgifter på området för att vi idag ska kunna ge ett generellt svar. Läkemedelslagen ställer inte krav på tester av hur läkemedel, naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel kan påverka varandras effekt vid samtidig användning. För naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel är det oftast heller inte studerat hur föda eventuellt kan påverka effekten. Där sådana uppgifter finns, står de angivna i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen.

För vissa naturprodukter är så kallade interaktioner kända. Detta gäller speciellt extrakt av johannesört, som man vet kan innebära en risk för försämrad eller utebliven effekt av vissa läkemedel. Det är därför mycket viktigt att berätta för läkare eller apotekspersonal om man använder andra läkemedel när man tänker använda produkter innehållande johannesört. Påverkan på andra läkemedel i form av nedsatt effekt kan kvarstå cirka två veckor efter avslutad behandling med produkt innehållande extrakt av johannesört.

Vilka är de vanligaste biverkningarna?

Precis som för andra läkemedel anges kända biverkningar i den information (bipacksedel) som följer med produktens förpackning. Till de vanligaste hör lättare besvär från mag-tarmkanalen och allergiska reaktioner.

Vilka naturprodukter ska man vara försiktig med om man använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten?

De naturprodukter som i dag är kända för att kunna påverka blodets blödningsbenägenhet är produkter som innehåller Ginkgo biloba, vitlök och fiskolja (omega-3-fettsyror). Uppgift om detta finns i bipacksedeln för respektive produkt. Om man behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Waran skall man inte äta produkter som innehåller extrakt av johannesört därför att det kan leda till minskad effekt av Waran.

Kan man få naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel förskrivet på recept?

För frågor gällande förskrivning av växtbaserade läkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och naturläkemedel kontakta Socialstyrelsen.

För frågor gällande högkostnadsskyddet kontakta Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Kan barn behandlas med naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel?

På naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och växtbaserade läkemedel står det tydligt i bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen från vilken ålder de är godkända. I vissa fall är produkter endast rekommenderade för vuxna, det vill säga från 18 år.

Var kan man se om det finns läkemedel som innehåller en viss växt?

Om du är intresserad av att se om det finns läkemedel innehållande en viss växt kan du söka på växten i Läkemedelsfakta. Använd funktionen utökad sökning och skriv in växten i fältet "innehåller substans". Tänk på att växter kan ha olika namn. Det kan därför ofta vara lättast att hitta rätt med det latinska namnet.

Varför avregistreras ett läkemedel?

Det vanligaste skälet till att läkemedel avregistreras är att det sker på företagets begäran. Orsaken kan vara marknadsmässiga skäl såsom minskad försäljning eller liknande.

Varför är det så många naturläkemedel som är avregistrerade?

Idag får naturläkemedel bara vara baserade på bakteriekultur, mineraler, salter eller substanser med animaliskt ursprung (t.ex. fiskolja). De naturläkemedel som tidigare fanns men innehöll växter har omklassificerats till växtbaserade läkemedel eller traditionellt växtbaserade läkemedel.

 

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies