Vissa utvärtes läkemedel - VUM

Vissa utvärtes läkemedel (VUM) är väl beprövade produkter för utvärtes bruk som är avsedda för behandling av enklare sjukdomstillstånd hos människor eller djur, det vill säga tillstånd lämpliga för egenvård.


Den eller de aktiva beståndsdelarna skall ha en väletablerad användning med erkänd effekt och en godtagbar säkerhetsmarginal.

Produkterna är receptfria och får försäljas fritt även på andra ställen än på apotek.
 
Från och med 1 januari 2017 går det inte längre att ansöka om godkännande av nya VUM. Sedan tidigare godkända VUM-produkter berörs dock inte av de ändrade bestämmelserna utan finns kvar; se ”Godkända produkter” i menyn till höger.

 
 

Godkända produkter

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies