Apotek

Apoteken fyller en viktig roll för Sveriges folk- och djurhälsa. Kunskap om såväl specifika produkter och relevanta regelverk bidrar till en säker läkemedelsanvändning.

För dig på apotek

På apotekssidorna finns information som kan vara av relevans för dig som driver apoteksverksamhet eller arbetar på apotek. Till exempel finns här en sammanställning över gällande regelverk för apotek (se Regelverk för apotek) och samlade ingångar till information om olika produkter som kan tillhandahållas på apotek (se Produkter på apotek) samt information om apoteksdrift och tillstånd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev "Information till apotek" och ta del av nyttig information om regelverk och andra frågor som är relevanta för apotek.

 Information till apotek

Senaste nytt

Angående beslut om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek under veckorna 30-32
Publicerad 2018-04-24

Under veckorna 30 till och med 32 kommer Läkemedelsverket inte att ta några beslut om öppenvårdsapotekstillstånd. Läkemedelsverket kommer att ha kommunikation om alla inkomna och pågående ansökningar med berörda sökanden för att säkerställa att uppehållet inte försorsakar något problem under sommarmånaderna.

 

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2018:3) - träder i kraft den 15 mars 2018 
Publicerad 2018-03-01

Ändringen i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:3) möjliggör utlämnande av naloxonläkemedel från förskrivare direkt till patient. Vägledningen till HSLF-FS 2016:34 har uppdaterats med anledning av ändringen.

 Till Lagar & regler / Vägledningar

 

Nya föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel - träder i kraft den 1 februari 2018 
Publicerad 2018-01-15

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel träder i kraft den 1 februari 2018. Därmed upphävs följande föreskrifter:
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmacevtisk specialitet,
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende,
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar (ändrad och omtryckt genom LVFS 2008:11), samt
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin.

 Till Lagar & regler / Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS/HSLF-FS

Uppdaterad blankett för Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 5.0, 2017-12-04)
Publicerad 2017-12-05

 Till Blanketter

Olika typer av apotek

Öppenvårdsapotek

Öppenvårdsapotek är de apotek som bedriver detaljhandel med läkemedel till allmänheten, till förskrivare och till sjukvården. Ett öppenvårdsapotek kan ha tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet (dosapotek).

Sjukhusapotek

Sjukhusapotek tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom ett sjukhus. Ett sjukhusapotek kan antingen drivas helt av vårdgivaren, av ett öppenvårdsapotek eller av en partihandlare.

 Läs mer om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Extemporeapotek

Extemporeapotek är ett apotek som har tillstånd att tillverka läkemedel för enstaka tillfällen, till exempel lagerberedningar och rikslicenser.

 Läs mer om rikslicenser

Apoteksfrågor hos andra aktörer

Läkemedelsverket är den myndighet som ger tillstånd och utövar tillsyn av varje enskilt apotek. En rad frågor och regelverk inom apoteksverksamheten hanteras dock av andra myndigheter och aktörer än Läkemedelsverket.

Apoteksfrågor hos andra aktörer

 


 
 

Mest efterfrågat

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies