Apotek

Apoteken fyller en viktig roll för Sveriges folk- och djurhälsa. Kunskap om såväl specifika produkter och relevanta regelverk bidrar till en säker läkemedelsanvändning.

För dig på apotek

På apotekssidorna finns information som kan vara av relevans för dig som driver apoteksverksamhet eller arbetar på apotek. Till exempel finns här en sammanställning över gällande regelverk för apotek (se Regelverk för apotek) och samlade ingångar till information om olika produkter som kan tillhandahållas på apotek (se Produkter på apotek) samt information om apoteksdrift och tillstånd.

 Läs mer om hur du köper läkemedel på apotek

Senaste nytt om apoteksverksamhet

Nya föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel - träder i kraft den 1 februari 2018 
Publicerad 2018-01-15

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel träder i kraft den 1 februari 2018. Därmed upphävs följande föreskrifter:
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av viss farmacevtisk specialitet,
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende,
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar (ändrad och omtryckt genom LVFS 2008:11), samt
- Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin.

 Till Lagar & regler / Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS/HSLF-FS

Uppdaterad blankett för Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 5.0, 2017-12-04)
Publicerad 2017-12-05

 Till Blanketter

Olika typer av apotek

Öppenvårdsapotek

Öppenvårdsapotek är de apotek som bedriver detaljhandel med läkemedel till allmänheten, till förskrivare och till sjukvården. Ett öppenvårdsapotek kan ha tillstånd att bedriva maskinell dosverksamhet (dosapotek).

Sjukhusapotek

Sjukhusapotek tillgodoser läkemedelsförsörjningen till eller inom ett sjukhus. Ett sjukhusapotek kan antingen drivas helt av vårdgivaren, av ett öppenvårdsapotek eller av en partihandlare.

 Läs mer om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Extemporeapotek

Extemporeapotek är ett apotek som har tillstånd att tillverka läkemedel för enstaka tillfällen, till exempel lagerberedningar och rikslicenser.

 Läs mer om rikslicenser

Apoteksfrågor hos andra aktörer

Läkemedelsverket är den myndighet som ger tillstånd och utövar tillsyn av varje enskilt apotek. En rad frågor och regelverk inom apoteksverksamheten hanteras dock av andra myndigheter och aktörer än Läkemedelsverket.

Apoteksfrågor hos andra aktörer

 


 
 

Mest efterfrågat

 

Nyhetsbrev

 Information till apotek

Följ  länken ovan för att se vårt nyhetsbrev "Information till apotek".

Här kan du prenumerera, och ta del av nyttig information om regelverk och andra frågor som är relevanta för apotek, och de som arbetar på apotek.

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@mpa.se 
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för Apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies