Tillstånd för apotek

Varje enskilt öppenvårdsapotek ska enligt lag ha ett tillstånd utfärdat av Läkemedelsverket. Detta innebär att den som vill starta ett öppenvårdsapotek först måste ansöka om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek hos myndigheten.

Ifylld ansökan skickas till:

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

eller registrator@lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket bedömer ansökan utifrån hur verksamheten kommer att kunna leva upp till kraven i lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Detta innebär bland annat bedömning av följande:

  • Sökande är lämplig att bedriva apoteksverksamhet.
  • Personer med bestämmande inflytande är personligt och ekonomiskt lämpliga.
  • Beskrivningen av apotekets verksamhet verkar rimlig.
  • Apotekslokalerna är ändamålsenliga och tillräckligt bemannade.
  • Apoteket kan tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel och varor inom förmånen.
  • Att föreslagen läkemedelsansvarig uppfyller kraven.
  • Att inga omständigheter finns som innebär förbud mot tillstånd.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för att få bedriva öppenvårdsapotek är idag 20 000 kr per apotek och ska betalas även om ansökan inte blir godkänd. Handläggningstiden för en apoteksansökan är 90 dagar från den dag ansökan är fullständig. Den som har fått tillstånd ska betala en årsavgift (idag 11 500 kr) per apotekstillstånd och kalenderår. Regeringen beslutar om storleken på ansöknings- och årsavgiften. För ytterligare läsning se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek och vägledningen föreskriften.

 
 

Ansökningsblanketter

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies