Apoteksfrågor hos andra aktörer

Vissa apoteksfrågor drivs av andra aktörer, t.ex. priser på läkemedel, tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal och personuppgiftshantering.

 

Område Ansvarig
Ansvarigt departement  Socialdepartementet
Hälso- och sjukvårdspersonal  Socialstyrelsen (SoS)
Tillsyn av apotekspersonal (hälso- och sjukvårdspersonal)  Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Pris på läkemedel och varor inom läkemedelsförmånen   Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Personuppgiftshantering  Datainspektionen
Elektronisk överföring av förordnanden och statistik till och från apotek   eHälsomyndigheten (f.d. Apotekens Service AB)
Livsmedel   Livsmedelsverket
Konkurrens på apoteksmarknaden  Konkurrensverket (KKV)
 
 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies