Apoteksombud

Från den 1 januari 2019 finns nya bestämmelser i lagen (2009:366) om handel med läkemedel som innebär att den som bedriver öppenvårdsapotek kan anlita apoteksombud för utlämnade och försäljning av läkemedel för öppenvårdsapotekets räkning.

Bestämmelserna om apoteksombud finns främst i lagen 2009:366, förordning 2009:659 om handel med läkemedel och Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2018:59) om apoteksombud. Regleringen anger bl.a. var apoteksombud får inrättas, att och hur anmälan av apoteksombud ska göras till Läkemedelsverket samt hur verksamhet genom apoteksombud ska bedrivas. Apoteksombudets försäljning och utlämnade av läkemedel är att betrakta som en del av apotekets verksamhet och omfattas därmed av apotekets egenkontroll.

Följ länken ”Regelverk för apotek” i högerkolumnen för att komma till en sammanställning av gällande regelverk.

Anmälan
Anmälan om ett nytt apoteksombud ska göras av tillståndshavaren för öppenvårdasapoteket senast två månader innan verksamheten påbörjas. Förändringar i uppgifterna som lämnats om ett apoteksombud ska anmälas till Läkemedelsverket så snart det kan ske. Om verksamheten genom ett apoteksombud ska avslutas ska anmälan om detta göras senast två månader innan verksamheten avslutas. Vilka uppgifter anmälningarna ska omfatta framgår i föreskrifterna (HSLF-FS 2018:59) samt i anmälningsformuläret.

Följ länken under "Blanketter" i högerspalten för att komma till anmälningsformuläret ”Apoteksombud – Anmälan, förändring, avanmälan”.

 
 

Blanketter

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
tel: 018-17 46 00
fax: 018-54 85 66
e-post: registrator@lakemedelsverket.se
 Meddelande (formulär)

Om du har frågor om apotekstillstånd eller tillsyn för apotek kontakta:
 Enheten för apotek och receptfri detaljhandel

Enheten har telefontid måndag-fredag mellan kl 13 och 14.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies