Driva apotek

Öppenvårdsapotek fyller en viktig roll för Sveriges folk- och djurhälsa. Det är därför avgörande att apoteksaktörerna förstår och kan tillämpa alla de regelverk som gäller för denna typ av verksamhet.

Ett öppenvårdsapotek måste uppfylla samtliga krav som listas i Lag (2009:366) om handel med läkemedel 2 kap. 6 §. Läkemedelsverket har föreskrivit om ytterligare regler (föreskrifter) som gäller för apoteksverksamhet. Dessa finns beskrivna främst i LVFS 2009:9 och HSLF-FS 2016:34. En sammanställning av gällande regelverk finns på sidan  Regelverk för apotek. Ytterligare information finns i högermarginalen.

Några av de krav som ställs på apoteksaktören är:

  • Alltid bemanna apoteket med farmaceuter
  • Utöva egenkontroll av verksamheten
  • Ha en läkemedelsansvarig för respektive öppenvårdsapotek
  • Ha ändamålsenliga lokaler
  • Vara uppkopplad till eHälsomyndigheten (f.d. Apotekens Service AB)
  • Tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel
  • Tillhandahålla samtliga förordnade varor som omfattas av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies