Reklamationer

Med reklamation avses påtalande av misstänkta kvalitetsbrister, förfalskningar eller andra synpunkter rörande läkemedel som bör aviseras det tillverkande läkemedelsföretaget.

En reklamation kan vara av kemisk/farmacevtisk, teknisk eller medicinsk typ. Reklamationer kan komma från många olika håll, t.ex. från konsument, sjukvård, apotek, hälsofackhandeln, dagligvaruhandeln m fl.

Alla verksamhetsutövare som bedriver försäljning av läkemedel är enligt Läkemedelsverkets föreskrifter skyldiga att kunna ta emot och hantera reklamationer.

Reklamationer kan kommuniceras till företaget via telefonsamtal, brev, e-post etc. Återförsäljare av läkemedel, såväl OTC-försäljare som apotek och partihandel, kan ha olika former av rapporteringssystem för att skicka reklamationer.

Ett av dessa system är www.reklameralakemedel.se som har utarbetats av LIF. Där kan alla återförsäljare kostnadsfritt använda ett webbformulär för att skicka reklamationer med e-post till de berörda tillverkande läkemedelsföretag som finns angivna i företagsförteckningen på webbsidan.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF) har i samråd med Läkemedelsverket, distributörerna och Apoteket AB utarbetat råd för hantering av reklamationer och indragningar som hjälpmedel vid utarbetande av företagsanpassade rutiner.

Läkemedelsverket har sedan 2017 infört en rutin där Läkemedelverket får en kopia på alla reklamationer som tas emot på Apotek och försäljningsställen och som skickas till ansvarigt läkemedelsföretag för vidare hantering. Läkemedelsverket gör detta som en del i sitt tillsynsarbete vilket ger möjlighet att agera efter bedömning av varje enskilt fall.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies